Funinginea patimilor

Aceia însă a căror viaţă e împunsă, ca şi a mea, de petele patimilor, de-abia pot să deducă cunoştinţa celor dumnezeieşti.

Cunoştinţa exactă a cuvintelor Duhului se descoperă numai celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care printr-o îndelungată cultivare a virtuţilor, curăţindu-şi mintea de funinginea patimilor, primesc cunoştinţa celor dumnezeieşti, care se întipăreşte şi se aşază în ei de la prima atingere, asemenea unei feţe într-o oglindă curată şi străvezie. Aceia însă a căror viaţă e împunsă, ca şi a mea, de petele patimilor, de-abia pot să deducă din anumite socotinţe probabile cunoştinţa celor dumnezeieşti, fără să îndrăznească a o pătrunde şi exprima cu de-amănuntul.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia III, traducere din greceşte, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 383)

De la același autor

Ultimele din categorie