Frumusețea simplă a Ortodoxiei

Prezentare de carte

Frumusețea simplă a Ortodoxiei

    • Frumusețea simplă a Ortodoxiei
      Frumusețea simplă a Ortodoxiei

      Frumusețea simplă a Ortodoxiei

Editura Predania ne oferă un regal duhovnicesc. Starețul Dionisie de la Colciu. Cuvinte din Sfântul Munte Athos (Predania, București,  f. a., 285 pg).

O copleșitoare mărturie a unui om ceresc, poate cel mai cunoscut duhovnic român al Athosului. Cartea dispune de Prologul Mănăstirii Vatopedi, semnat de Părintele Efrem, Starețul vetrei de Cer din miezul athonit al Ortodoxiei (pp. 7-12), urmat de Prologul ucenicilor Starețului Dionisie (pp. 13-17) și o Notă asupra Ediției (pp. 18-21), care explică în ce mod dialogurile și cugetările sale trec la noi de pe înregistrări ori notițe, din epistole ori jurnalele Avvei.

Cartea propriu-zisă începe cu o Scurtă biografie a Părintelui (pp. 22-23) și o scurtă prezentare-metaforă a Sfântului Munte (pp. 24-25). Apoi, pe îndelete, ca și cum am fi noi înșine martori la discuțiile sale cu tineri și bătrâni, monahi ori laici, cuminți și ispitiți de „cumințenii”, suntem în plină împărăție a vorbirii cu și despre Dumnezeu.

Veți găsi pagini memorabile despre Dragoste (pp. 28-33), Mireni (pp.34-57), Modernism (pp. 58- 65), Ortodoxie (pp. 66-113), Ecumenism (pp. 114-129), Patimi (pp. 130- 135), Preoție (pp. 136-153), Tineri (pp. 154-163), Postul (pp. 164-169), Spovedanie și Împărtășanie (pp. 170-191), Rugăciunea minții (pp. 192-227), Despre români și România (pp. 228-232), Pagini din Jurnal (I) (pp. 233-259), Diverse (pp. 260-265). O ultimă parte o constituie Prima Sută de capete ale Bătrânului Dionisie (pp. 266-283).

Pagini de o respirație duhovnicească deosebită, venite din inima unui rugător și lămuritor al Tainelor celor știute și neștiute de către noi, căutători pe Cale. Un efort de sinteză atent. Pentru generația tânără de preoți, un îndemn la meditație și cumințenie.

Sursa: tribuna.ro

Citește despre: