Cum se face rugăciunea Sfântului Arsenie Capadocianul, cu folosirea Psalmilor, pentru diferite cazuri?

Cum se face rugăciunea cu întrebuințarea Psalmilor, pentru diferitele „cazuri”, a Sfântului Arsenie Capadocianul? Se citesc doar cu rugăciunile începătoare sau nu este nevoie de ele? Cum se încheie citirea unui Psalm din aceste cazuri? Se poate repeta Psalmul pentru a ne putea concentra mai bine pe text, chiar dacă nu este precizat? Și aceeași întrebare o am și pentru citirea „Psalmilor în vreme de primejdii” - cum începem și cum încheiem citirea acestor Psalmi?

pr Andrei Atudori a răspuns:
10 Martie 2017

Doamne ajută!

Rânduiala aceasta o găsim într-o relatare a Sfântului Paisie Aghioritul, ucenic al Sfântului Arsenie Capadocianul.

Iată ce spune Sfântul Paisie:

„Sfântul Arsenie, deoarece nu avea în Molitfelnic rugăciunile corespunzătoare pentru toate cazurile în care oamenii îi cereau ajutor, folosea și Psalmii. A scris într-un caiet împrejurarea pentru care folosea fiecare psalm. Când acest caiet a ajuns în mâinile mele, am început să citesc Psaltirea, făcând rugăciune pentru situația în care se citea fiecare psalm. Îmi spune gândul că în rugăciunea cu Psaltirea mult ajută și Sfântul Arsenie.”

Iar despre rânduiala propriu-zisă spune:

„Noi să nu spunem la început un „Miluiește-mă, Dumnezeule”? Si, după ce citim Psalmul, sa nu rostim Doxologia? Sa nu facem și câteva metanii? Așadar, mai întâi să spui Psalmul 50 și să ceri cu smerenie mila lui Dumnezeu. Apoi să spui troparul: „Sub milostivirea ta scăpam Născătoare de Dumnezeu” și troparul Sfântului Arsenie, ca să invoci milostivirea Maicii Domnului și a Sfântului. Apoi să citești împrejurarea pentru care se rostește Psalmul și în continuare Psalmul. La sfârșit, să spui: „Slavă... Și acum...”, „Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule” de trei ori, iar la sfârșit Doxologia, ca mulțumire lui Hristos și „Cuvine-se cu adevărat”, ca mulțumire Maicii Domnului. Să faci și metanii câte poți.” (Cuviosul Paisie Aghioritul, „Despre rugăciune”, Editura Evanghelismos, București, 2013).

Așadar, rânduiala ar fi după cum urmează:

  1. PSALMUL 50 ;
  2. Sub milostivirea ta scăpând, Născătoare de Dumnezeu;
  3. TROPARUL Sfântului Arsenie Capadocianul;
  4. Spunem cazul/ situația pentru care vrem să ne rugăm;
  5. PSALMUL crespunzător situației respective din rânduiala Sfântului Arsenie;
  6. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule (de trei ori). Doamne miluiește (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
  7. DOXOLOGIA MARE: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire… ”
  8. Cuvine-se cu adevărat: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slavită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
  9. Metanii „câte poți”.

Găsiți cazurile/ situațiile pentru care Sfântul Arsenie întrebuința fiecare psalm în acest link: Ce psalmi se citesc pentru diferite cazuri sau situații după rânduiala Sfântului Arsenie Capadocianul?

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

pr. Andrei

Adaugă comentariul tău

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons