De ce nu apare Sfântul Pavel în lista celor 12 Apostoli din Biblie?

27 Martie 2014 pr. Andrei Atudori sfânt

Cei 12 Apostoli sunt: Petru, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeul şi Matia (care a fost ales în locul lui Iuda)? De ce nu apare Sfântul Apostol Pavel?

pr Andrei Atudori a răspuns:
27 Martie 2014

Doamne ajută!

Sfântul Pavel (fostul Saul) este numit Apostol, însă el nu a fost apostol direct al Mântuitorului, nefiind printre cei 12 Apostoli chemați la apostolat de Hristos înainte de Înălțarea la Cer. Sfântul Pavel, așadar, nu L-a urmat lui Hristos în timpul activității Sale, așa cum au făcut-o 11 dintre apostolii pe care i-ați enumerat (Sfântul Matia a fost ales – ca și Sfântul Pavel – după Înălțarea la Cer a Domnului).

El a fost chemat la apostolat în mod minunat de către Mântuitorul Iisus Hristos. Capitolul 9 al cărții „Faptele Apostolilor” vă va lămuri în această privință. Vă redau aici doar câteva versete, lăsându-vă să le descoperiți pe celelalte: 

Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, Şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriţi, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au dus în Damasc. (Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 - 8).

Pentru viața sa, activitatea și importanța pe care a avut-o în istoria Bisericii, a rămas în conștiința acesteia ca Apostol în adevăratul sens al cuvântului și deopotrivă cu ceilalți 12 Sfinți Apostoli.

Sfântul Apostol Pavel să ne ocrotească!

Pr. Andrei

eu a răspuns:
29 Septembrie 2015

Multumim de raspuns părinte!

Adaugă comentariul tău

Citește alte articole despre: sfânt, Sfântul Apostol Pavel, Intreaba preotul

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons