Pentru ce se citește Psaltirea?

20 Februarie 2018 pr. Andrei Atudori Psaltirea
Foto: Cojocariu Ștefan

Părinte pentru ce anume se citeste Psaltirea? Mulțumesc!

pr Andrei Atudori a răspuns:
20 Februarie 2018

Doamne ajută!

Vă răspund la întrebare folosindu-mă de cuvântul înainte pe care l-am găsit într-o Psaltire mai veche. Vă îndemn să îl citiți cu atenție:

„Ce este soarele între celelalte lumini ale Cerului, aceea este Psaltirea între celelalte cărţi însuflate de Dumnezeu. Soarele luminează toate marginile lumii; Psaltirea luminează toate simţurile inimii, toate cugetele sufletului şi toate mişcările minţii în acest micro cosmos, căci astfel se înţelege omul a fi, o „lume în mic”; îl încălzeşte şi-l veseleşte, îl luminează prin cunoştinţa adevărului şi prin descoperirea dumnezeieştilor Taine. Îl cuprinde cu dragoste către Dumnezeu, cu căldura Duhului Sfânt şi cu umilinţa lacrimilor. Îl veseleşte cu aducerea aminte de Dumnezeu şi cu făgăduinţa veşnicelor bunătăţi ale Ierusalimului Ceresc. Încât nu este aşa de trebuincioasă călătoria Soarelui lumii, câtă este citirea Psaltirii omului. Că zice Sfântul Ioan Gură de Aur: Mai bine să înceteze Soarele din călătoria sa, decât să înceteze citirea Psaltirii; că Psaltirea este mai folositoare decât toate cărţile.

Toate cărţile, zice, sunt de folos şi mare îngrijorare fac dracilor, dar nu ca Psaltirea. Zice şi Marele Vasilie: Nici o carte alta slăveşte pre Dumnezeu precum Psaltirea, nici se poate a se asemăna cu folosul ei. Voia îţi este a şti folosurile ce se pricinuiesc din citirea Psalmilor? Însuţi le vei pricepe, numai de vei citi cu luare aminte, cu trezvie şi cu pricepere, că nu este cu putinţă a număra ce poate lucra Psaltirea: Cu Îngerii slăveşte pre Dumnezeu; pre lumea cea din cer şi pre cea de sub cer o cheamă spre slavoslovia lui Dumnezeu; pre draci ceartă, mare plâns şi mare durere face diavolilor; pentru împăraţi, pentru boieri şi pentru toată lumea pre Dumnezeu roagă; lucrează sfinţenie, pre suflet ca soarele luminează, ca apa curăţeşte, ca focul încălzeşte, ca untul de lemn cu îndurarea lui Dumnezeu unge; poftele trupeşti, urgia şi mânia le potoleşte; înmulţeşte credinţa, nădejdea şi legătura dragostei; mai înainte spune cele viitoare, alege aceste de acum, aduce aminte de cele trecute. Citirea Psalmilor cu luare aminte, şi din inimă împietrită scoate lacrimi.

Psaltirea este partea cea aleasă cu Îngerii, cântarea preaiubită lui Dumnezeu, solitoare de mântuire omului păcătos, mângâiere bătrânilor, înfrumuseţare tinerilor, luminare şi înţelepciune a pruncilor, podoabă preafrumoasă femeilor celor înţelepte; dătătoare de smerenie, izgonitoare trufaşilor draci, armă întru înfricoşările de noapte, odihnă ostenelilor de ziuă. Psaltirea este lucru îngeresc, moştenire cerească, tămâie duhovnicească.”

Cred că veți descoperi „pentru ce anume se citește Psaltirea” numai pe măsură ce veți citi efectiv. Citind vi se va descoperi și folosul propriu-zis. 

Aveți în vedere faptul că deși nu este obligatorie, binecuvântarea părintelui duhovnic pentru citirea Psaltirii este bună și recomandată.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

pr. Andrei

Codruta a răspuns:
21 Februarie 2018

Exista o rînduială a citirii Psalmilor? Am auzit ca se citește doar in Postul Sfintelor Paști si doar câte o catisma pe zi ..
Mulțumesc!

pr Andrei Atudori a răspuns:
21 Februarie 2018

Doamne ajută!

Nu există o rânduială anume și nu este adevărat că se citește numai în Postul Sfintelor Paști.

Rânduiala poate să fie diferită de la o persoană la alta, în funcție de mulți factori (dacă este sau nu canon de la părintele duhovnic, timpul avut la dispoziție, râvna fiecăruia etc.). Cineva poate citi numai câțiva psalmi, altcineva o catismă, iar altcineva mai multe.

Singura perioadă a anului când nu se citeşte Psaltirea este cea cuprinsă între Miercurea Săptămânii Patimilor şi Sâmbăta Tomii, cu excepţia Deniei din Vinerea Patimilor.

Cu doriri de bine, 

pr. Andrei

Codruța a răspuns:
21 Februarie 2018

Multumesc din suflet părinte pentru răspuns.
O zi binecuvântată!

Maria Popescu a răspuns:
27 Februarie 2018

Multumim mult!Doamne ajuta!

Mona a răspuns:
5 Martie 2018

Multumesc din tot sufletul parinte si doamne ajuta !

simon vasile a răspuns:
18 Martie 2018

Marit sa fie Domnul ,Cel ce voieste pacea robului Sau!
Amin

Adaugă comentariul tău

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons