Liturghie arhierească la vechea Catedrală Mitropolitană din Iaşi

4 Martie 2018 16:36 Flavius Popa Arhiepiscopia Iaşilor

În Duminica a doua din Postul Mare, numită şi a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, pe 4 martie 2018, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ - vechea Catedrală Mitropolitană, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, înconjurat de slujitorii catedralei, dar şi de numeroşi tineri, studenţi şi credincioşi prezenţi în sfântul locaş.

După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură: „De-a lungul acestui Post, de-a lungul întregului an, în fiecare zi şi în mod special în fiecare sărbătoare, ni se dă răspunsul la întrebarea: «Ce este Ortodoxia?». Ortodoxia este dreapta cugetare despre Dumnezeu. Astăzi, ni se spune că Ortodoxia este Lumina cea cerească, duminica viitoare, ni se mărturiseşte că Ortodoxia este Cruce, apoi ni se va spune că înseamnă Taina Pocăinţei, mai departe, că este scară pe care omul urcă de pe pământ la cer, este intrarea noastră în Ierusalimul cel ceresc, mai înseamnă a te răstigni şi a muri împreună cu Hristos, Ortodoxia este Taina Învierii, este înălţarea omului la cer, este pogorârea Duhului Sfânt peste lume. De-a lungul vremii, Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi s-au adâncit în această taină a Bisericii şi au încercat să înţeleagă cât poate mintea omenească să priceapă taina vieţuirii creştine în Biserica Ortodoxă. Unul din părinţii care a mărturisit adânc, înălţător şi cuprinzător despre Taina Bisericii a fost şi rămâne Sfântul Grigorie Palama, prăznuit astăzi. Dacă cineva întreabă «Ce este viaţa creştină?», răspunsul este acela că viaţa creştinului trebuie să fie o viaţă de post, de milostenie, o viaţă cinstită, în care omul nu fură, nu minte, nu înşeală, iar toate acestea sunt adevărate. Dincolo de acestea, există o viaţă mai adâncă, mai reală, mai adevărată, pe care Sfinţii Părinţi au numit-o unirea omului cu Dumnezeu, îndumnezeirea omului, vederea Luminii celei necreate, dobândirea Duhului Sfânt. Dumnezeu, precum a spus Sfânta Evanghelie de astăzi, este Arhiereul cel Mare care merge dincolo de catapeteasmă. Pătrunde în Sfânta Sfintelor, nu numai în Templul lui Dumnezeu, ci în templul alcătuit din inima omului. Dumnezeu este Păstorul cel Bun, este Cel care stă cu oile Sale, trăieşte viaţa lor, ca oile Sale să trăiască viaţa Lui“.

În cadrul Sfintei Liturghii, credincioşii aflaţi în biserică s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, iar spre finalul acesteia, cei prezenţi au primit binecuvântarea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei.

De la același autor

Ultimele din categorie