IPS Teofan și PS Veniamin au sfințit noua biserică din cimitirul Parohiei Dealu Mare

Zi de mare sărbătoare în Parohia Dealu Mare din Dorohoi, unde duminică, 8 august, credincioși din toate părțile județului Botoșani, alături de oficialități locale și centrale, au ținut să fie prezenți la un eveniment pe care îl așteptau de multă vreme: sfințirea bisericii din cimitirul parohial.

După tradiționala primire a ierarhilor cu flori, dar și cu tradiționala pâine și sare, lăcașul de închinare a fost sfințit la exterior și în interior prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și stropire cu apă sfințită. De asemenea, Sfânta Masă din Altar a fost târnosită, împodobită și pregătită pentru sfintele slujbe.

În continuare, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită pe un podium special amenajat în apropierea lăcașului de cult, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Reflectând asupra textului evanghelic duminical, Preasfințitul Părinte Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat cât de importantă este chemarea lui Hristos în fiecare moment al vieții noastre:

„Să-l căutăm mereu pe Domnul Hristos! Și așa cum orbii l-au cunoscut că El este Fiul lui David, noi, care L-am văzut schimbându-se la Față pe Muntele Taborului și mărturisim acest lucru împreună cu Apostolii, să-L chemăm și mai mult pe Hristos în viața noastră, în comunitatea noastră, în familia noastră, să ne deschidă ochii ca să-l cunoaștem și să-L mărturisim și noi așa cum au făcut-o cei din Evanghelia citită astăzi, spunând binee pe care ni l-a făcut nouă Dumnezeu. Să nu rămânem muți din cauza micimii noastre de suflet. Să nu rămânem muți din cauza răutății noastre, ci să căutăm de fiecare dată, cu smerenie, vindecarea sufletelor și a trupurilor noastre, mărturisindu-L pe Domnul Hristos ca Domnul Slavei, ca Cel care S-a întrupat din Fecioara Maria, ca Cel care a pătimit pentru noi și pentru mântuirea noastră, ca Cel ce și-a arătat slava Sa ucenicilor Săi, ca Cel care a murit și a înviat din morți, înălțăndu-se la ceruri, dar rămânând cu noi și călătorind împreună cu noi pe calea vieții”.

După momentul intonării Axionului din cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Andrei Coșorianu a fost hirotonit întru diacon pe seama parohiei Dragalina din comuna Hlipiceni, județul Botoșani.

„Biserica este loc de tămăduire pentru muțenia noastră”

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Teofan le-a vorbit celor prezenți despre scopul și folosul zidirii de biserici pentru viaţa creștinilor:

„De ce zidim biserici? Răspunsul îl găsim în Evanghelia de astăzi. Ni se spune că Domnul Dumnezeu Iisus Hristos propovăduia Evanghelia Împărăției. O biserică este Taina Împărăției lui Dumnezeu aici, pe pământ. Căci, în ea se slujește Sfânta Liturghie, care este Taina Împărăției. În Evanghelie ni s-a amintit că Mântuitorul a vindecat doi orbi și un mut care avea și puterea demonică în el. Biserica este locul de tămăduire a rănii orbirii noastre, căci nu vedem păcatele din noi și nu vedem slava lui Dumnezeu din chipul aproapelui. Biserica este loc de tămăduire pentru muțenia noastră, pentru că nu avem cuvânt ca să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Biserica este locul de tămăduire pentru rana păcatului, căci orice păcat este o prezență a întunericului din noi. Biserica este izvorul rugăciunii, căci din Dumnezeiasca Liturghie – rugăciunea prin excelență – luăm și noi putere să ne rugăm la casele noastre după pravila cea rânduită […]”. Biserica este loc de răbdare și de mângâiere. De ce? Pentru că aici ne spunem toate necazurile noastre și tot aici ne bucurăm în Domnul. Sfântul Apostol Pavel a spus în epistola citită astăzi că noi, oamenii, suntem chemați să gândim la fel, după gândul Domnului Hristos. Deși în societate oamenii sunt despărțiți sau dezbinați, aici, la biserică, ei uită de diferențele lor politice, de statut social, cultural și sunt împreună petru că Dumnezeu și biserica Sa ne unesc pe unii cu ceilalți. Slavă lui Dumnezeu că s-a înălțat și această biserică!”.

În continuarea cuvântului IPS Teofan, părintele paroh Ioan Ștefan Apetrei a povestit cum a luat naștere comunitatea de la Dealu Mare, apoi a mulţumit celor doi arhierei pentru binecuvântare și pentru prezenţă, tuturor credincioșilor care au ținut să ia parte la acest eveniment, dar şi celor care au contribuit la ridicarea sfântului lăcaș pentru efortul deosebit de care au dat dovadă în cadrul lucrărilor desfășurate în ultimii ani.

În semn de apreciere a activității sale pastoral-misionare și administrativ-gospodărești, părintele Ioan Ștefan Apetrei a primit distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, „Crucea Moldavă” pentru mireni, a fost oferită de către IPS Părinte Teofan, d-lui ing. Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi și deputat în Adunarea Eparhială, pentru contribuția adusă la extinderea cimitirului și pentru implicarea directă în proiectul de edificare a noii biserici, dar și d-lui Ion Pășcăreanu, cel care a coordonat lucrările de construcție a bisericii, altarului de vară și a clopotniței din Parohia Dealu Mare. Totodată, persoanele care au sprijinit lucrările în tot acest timp, au fost răsplătite cu distincții de vrednicie.

Scurt istoric

Lucrările de construcție au început în anul 2016 cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei Și Bucovinei, în cimitirul parohiei, pe terenul dat spre folosință parohiei de către Primăria Municipiului Dorohoi. Biserica este construită din cărămidă, pe o temelie din beton și acoperită cu tablă. În perioada 2017-2019 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica „fresco” executată de pictorul Gheorghe Drăgoi, catapeteasma fiind pictată de pictorul Rusu Adrian. Aceste lucrări au fost realizate din donațiile credincioșilor din parohie și din zona Municipiului Dorohoi și cu sprijinul financiar al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, al Secretariatului de Stat pentru Culte și al Primăriei Municipiului Dorohoi.

Lângă biserică s-au construit în luna iulie 2021 de către constructorul de biserici Ion Păscăreanu, fiu duhovnicesc al parohiei, un frumos altar de vară și o clopotniță de lemn.

De la același autor

Ultimele din categorie