Maica Domnului e mereu aproape de cei necăjiți

Cuvinte duhovnicești

Maica Domnului e mereu aproape de cei necăjiți

    • Maica Domnului
      Maica Domnului e mereu aproape de cei necăjiți / Foto: Magda Buftea

      Maica Domnului e mereu aproape de cei necăjiți / Foto: Magda Buftea

Maica Domnului poartă, împreună cu noi, crucea noastră, cu iubire de maică, oricare ar fi ocara împotriva noastră și oricare ar fi nevoința noastră.

Maica Domnului fără cârtire a purtat crucea Fiului ei și tot așa o poartă și pe a noastră cu iubire mare, oricare ar fi ocara împotriva noastră și oricare ar fi nevoința noastră, și cu atât va fi mai greu pentru ea, cu cât o lepădăm și o ignorăm. Ea este deci, mult mai aproape de cei necăjiți și ocărâți, decât de cei ce sunt scutiți.

(Arhimandritul Arsenie Papacioc, Scrisori către fiii mei duhovnicești, Mănăstirea Dervent, Constanța, 2000, p. 54)