Maica Domnului, însăși Sfântă a sfinților

Cuvinte duhovnicești

Maica Domnului, însăși Sfântă a sfinților

    • Maica Domnului pe bolta bisericii
      Maica Domnului, însăși Sfântă a sfinților / Foto: Bogdan Zamfirescu

      Maica Domnului, însăși Sfântă a sfinților / Foto: Bogdan Zamfirescu

Noi așa o cinstim pe Maica Domnului: ca pe cea mai înaltă dintre toți sfinții, ca pe cea mai aleasă, ca pe aceea ce este unică în lumea accasta.

La măsurile Maicii Domnului nu există niciun sfânt. Noi așa o cinstim pe Maica Domnului: ca pe cea mai înaltă dintre toți sfinții, ca pe cea mai aleasă, ca pe aceea ce este unică în lumea accasta.

Dacă ea a fost închipuită de Sfânta Sfintelor, de încăperea aceea din Templul din Ierusalim în care nu putea să intre decât o dată pe an singur arhiereul, dacă a fost închipuită de Sfânta Sfintelor, atunci este ea însăși Sfântă a Sfintelor.

Biserica noastră ne-o prezintă ca fiind un sicriu însuflețit, un chivot; „Ca de un sicriu însuflețit, ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioșilor, iar buzele credincioșilor, fără tăcere glasul îngerului strigând, cu bucurie să zică; „Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine!”.

(Arhimandritul Teofil Părăian, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 30)