Mănăstirea închinată Sfinților Trei Ierarhi și-a celebrat astăzi hramul

30 Ianuarie 2021 21:36 Flavius Popa Arhiepiscopia Iaşilor

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din capitala Moldovei și-a serbat în această dimineață hramul. Sărbătoarea așezământului monahal din cetatea Iașilor a început ieri seară cu săvârșirea Privegherii, iar astăzi, părintele arhim. Nichifor Horia, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea celor trei mari arhierei ai Bisericii noastre.

Biserica Ortodoxă a rânduit să îi cinstească în fiecare an, pe data de 30 ianuarie, pe Sfinții Trei mari Dascăli ai lumii și Ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Hrisostom. La jumătatea secolului al XVII-lea, cei trei sfinți părinți au fost așezați ocrotitori ai mănăstirii ctitorite de domnitorul Moldovei, Vasile Lupu. Hramul așezământului monahal a început ieri seară cu săvârșirea Privegherii, iar în această dimineață, obștea a participat la Sfânta Liturghie oficiată în cinstea „Treimii de arhierei”. Tot cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au închinat la un fragment din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Din sobor au mai făcut parte părintele arhim. Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium și consilierul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele arhim. Gavriil Alexa, starețul Mănăstirii Sângeap – Basaraba și exarh de Iași, părintele arhim. Teodosie Pleșca, starețul Mănăstirii Zosin din Botoșani, părintele arhim. Arsenie Butnaru, starețul Mănăstirii Vlădiceni, părintele protos. Serafim Nastasiu, starețul Mănăstirii Golia, și slujitori din cadrul mănăstirii.

„Sfinții Trei Ierarhi au avut o operă teologică foarte însemnată, mai ales în vremea aceea. Spre exemplu, cele cinci cuvântări ale Sfântului Grigore de Nazianz, rostite la Constantinopol. Sfântul Grigore a fost o fire contemplativă, o fire care prefera să se retragă și să se roage. A fost un om care a trăit teologia, nu a scris de la alți părinți, ci a trăit teologia. Sfinții Trei Ierarhi au scris foarte multă literatură teologică. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un om milostiv, iubitor de săraci, Sfântul Vasile cel Mare a construit aziluri pentru bătrâni și pentru femeile văduve, a ridicat cămine pentru fetele sărace și vulnerabile. Sfântul Grigore de Nazianz a fost un foarte mare teolog și un om foarte sensibil, a pus teologia, viața și o parte din istoria acelor vremuri în versuri”, a afirmat părintele arhim. Nicodim Petre în cuvântul de învățătură. 

„Încercăm să le urmăm credința, și aceasta ne îndeamnă să fim împreună”

La final, părintele stareț Nichifor Horia a adresat un cuvânt de mulțumire și de binecuvântare: „Sfinții se roagă pentru noi și sunt împreună cu noi. Astăzi este o zi pe care Biserica Ortodoxă o prăznuiește cu drag, cu recunoștință și cu gândul la cei ce, asemenea Sfinților Trei Ierarhi, învață și studiază, pentru ca acest studiu să nu fie spre îngâmfarea minții, ci spre folosul oamenilor, spre slava lui Dumnezeu. Toți cei trei sfinți au fost oameni învățați în vremea lor. Privind la viața lor, încercăm să le urmăm credința, și aceasta ne îndeamnă să fim împreună”.

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, bijuteria bizantină a Iașului

Biserica închinată Sfinților Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan a fost ridicată de către domnitorul Vasile Lupu între anii 1637 -1639, ca necropola domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină. În anul 1641, la 13 iunie, mănăstirea devine prima casă din Moldova a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva. În anul următor, 1642, mitropolitul Petru Movilă scrie și prezintă Sinodului de la Iași celebra Mărturisire ortodoxă de credință. Așezământul monahal se află în centrul municipiului Iași, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

„Că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi”

În zilele Împăratului Alexios I Comnenul (1081-1118), unii îl cinsteau mai mult pe marele Vasile, zicând despre dânsul că este înalt la cuvinte și că era atât de mult îmbunătăţit, încât puţin îi lipsea de a-l asemăna cu îngerii. Alţii îl cinsteau mai mult pe dumnezeiescul Grigorie, ca cel ce a întrecut în înţelepciune şi în învăţătură pe toţi dascălii. Erau însă alţii care îl înălţau pe dumnezeiescul Hrisostom, ca şi cum ar fi fost în învăţături mai cu pogorământ omenesc şi îi chema către pocăinţă. Îl cinsteau mai mult decât pe marele Vasile şi decât pe Grigorie atât pentru mulţimea cuvintelor celor de miere curgătoare, cât şi pentru cugetările profunde. Din cauza acestor neînțelegeri, poporul s-a despărțit. Unii își ziceau Ioaniteni, alţii Vasiliteni, iar alţii Grigoriteni.

După câţiva ani, sfinţii ierarhi s-au arătat lui Ioan, mitropolitul cetăţii Evhaitenilor, care era un om îmbunătăţit şi preaînţelept. Şi toţi trei au zis către dânsul cu un glas: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire. Noi suntem una la Dumnezeu şi noi negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru mântuire”.

Astfel, Sfântul Episcop Ioan, găsind în luna ianuarie prăznuindu-se toţi cei trei sfinţi ierarhi, adică la întâia zi pe Vasile, la 25 pe dumnezeiescul Grigorie şi la 27 pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a unit la 30 pe toţi, împodobindu-se pomenirea lor cu canoane, cu tropare şi laude.

Sfântul Vasile cel Mare a fost ctitor de spitale și a luptat împotriva învățăturilor greșite, Sfântul Grigore Teologul a scris peste 11.000 de versuri, explicând tuturor Taina Sfintei Treimi, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat moștenire cea mai cunoscută Sfântă Liturghie.

Vă invităm să vizionați și: (Video) Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași și-a cinstit ocrotitorii  

De la același autor

Ultimele din categorie