Mânia – o fi bună de ceva?

Cuvinte duhovnicești

Mânia – o fi bună de ceva?

    • tânăr cu mâinile ridicate
      Mânia – o fi bună de ceva? / Foto: Oana Nechifor

      Mânia – o fi bună de ceva? / Foto: Oana Nechifor

Când ne mâniem pe aproapele nostru, facem aceasta împotriva firii. Mânia împotriva aproapelui vine din trufie.

Întrebi dacă este vreun mijloc prin care poate fi dezrădăcinat de tot simțământul mâniei. Mânia este una dintre cele trei părți ale sufletului, care ne-a fost dată nu ca să ne mâniem pe aproapele, ci ca să avem râvnă împotriva păcatului: când ne mâniem pe aproapele nostru, facem aceasta împotriva firii.

Mânia împotriva aproapelui vine din trufie. Domnul ne-a poruncit să ne învățăm de la El, că este blând și smerit cu inima, ca să aflăm odihnă sufletelor noastre (Matei 11, 29). Ca să afli cum te poți împotrivi mâniei, citește la Sfântul loan Scărarul treptele 8 și 24 din lucrarea Scara, la Sfântul loan Casian, în Filocalie, despre cele opt gânduri pătimașe, precum și la Cuviosul Nil Sorski: împotrivește-te, așadar, și dacă ești biruit(ă), smerește-te.

(Sfântul Macarie de la Optina, Sfaturi pentru mireni, Editura Sophia, București, 2011, p. 27)