Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la întronizarea Preasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, duminică, 26 iulie 2020.

Înaltpreasfințite Părinte Calinic,

 

Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române v-a încredințat spre păstorire poporul dreptcredincios din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, venerabilă prin vechimea ei istorică şi păstrătoare a unui tezaur de valori ale patrimoniului cultural național şi mondial – biserici şi mănăstiri monumente istorice, adevărate altare ale memoriei poporului român şi nepreţuite opere de artă eclesială.

Slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, înaintașul Înaltpreasfinţiei Voastre în această demnitate, Arhiepiscopul Pimen Suceveanul, a păstorit cu multă înțelepciune şi râvnă duhovnicească Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor pe care a consolidat-o prin redeschiderea mai multor sfinte lăcaşuri care au fost închise în perioada comunistă, prin conservarea şi restaurarea bisericilor şi mănăstirilor monumente istorice, precum şi prin intensificarea vieții parohiale şi monahale, a activităţii educative, cultural-religioase şi social-filantropice.

Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, sărbătorim cu multă bucurie, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, dar mai ales împreună cu clerul şi credincioşii din această eparhie, întronizarea Înaltpreasfinţiei Voastre ca nou Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Calităţile misionare, pastorale şi edilitare, arătate în slujirea de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, timp de aproape 30 de ani, ne îndreptăţesc să avem speranţa că slujirea de Chiriarh al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, pe care o începeţi astăzi, va fi o lucrare rodnică, binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii şi poporului român.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să vă dăruiască mult ajutor în slujirea pastorală, culturală şi socială ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, în consultare cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan şi în conlucrare cu Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul, spre a conduce pe calea mântuirii clerul, monahii şi credincioşii ortodocși români din această frumoasă eparhie, fiind un Chiriarh la vârsta maturității pastorale care îmbină iubirea duhovnicească paternă cu răbdarea şi înțelepciunea în rezolvarea problemelor reale din eparhie.

Acum, la începutul slujirii Înaltpreasfinţiei Voastre într-o nouă demnitate şi responsabilitate bisericească, vă încredinţăm de prețuirea şi de sprijinul nostru personal şi al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria Bisericii noastre şi binele poporului român!

 

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

De la același autor

Ultimele din categorie