Nu lăsa păcatul neșters!

Editorialiștii Bisericii

Nu lăsa păcatul neșters!

    • preot cu mâinile pe epitrahil pe capul credinciosului
      Nu lăsa păcatul neșters! / Foto: Oana Nechifor

      Nu lăsa păcatul neșters! / Foto: Oana Nechifor

De vrei să te mântuiești, iubește cuvântul adevărat și nu lepăda niciodată, fără judecată, mustrarea.

Nu lăsa păcatul neşters, chiar dacă ar fi cât de mic, ca să nu te tragă pe urmă la rele mai mari. De vrei să te mântuiești, iubeşte cuvântul adevărat şi nu lepăda niciodată, fără judecată, mustrarea. Un cuvânt adevărat a schimbat puii de năpârci şi le-a arătat să fugă de mânia ce va să vie.

De ai fost păgubit, sau ocărât, sau prigonit de cineva, nu lua în seamă, ci aşteaptă cele viitoare; şi vei afla că acela ți-a fost pricină de multe bunătăți, nu numai în vremea de aici, ci şi în veacul viitor. Precum celor ce s-au hrănit fără socoteală le foloseşte absintul amar, aşa celor cu purtări păcătoase le e de folos să pătimească rele. Căci leacurile acestea pe cei dintâi îi fac sănătoşi, iar pe ceilalţi îi pregătesc spre pocăinţă.

(Sfântul Marcu Ascetul, Filocalia,vol. I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, pp. 299-300)

Citește despre: