O analiză a predicii creștine – limbaj și comunicare

La Editura Universitară din București, colecția Religie și Filosofie, a apărut lucrarea Vioricăi Avram, „Limbajul predicii religioase creștine” (București, 2017, 211 pg.). Pornind de la simultaneitatea didahiei în stil – operă religioasă, oratorică, beletristică și creatoare de limbă – și parcurgând cu destindere un volum bibliografic destul de vast – din care lipsesc, totuși, cărțile publicate de Sibiul academic și ortodox (Dumitru Belu e numai un exemplu), dar asta nu scade importanța metodologică și de conținut a demersului – autoarea ne propune cu rigoare o analiză a stilului religios al comunicării.

Desigur, revin, cu limitele date de fracțiunea de cultură omiletică asumată, suficient, însă, de serioasă pentru a produce un rezultat de remarcat. Propunerea „tehnică” se încheagă, astfel, într-un cuprins din care reținem pentru picătura noastră: Capitol Introductiv (pp. 7-10); I. Definirea predicii religioase creștin-ortodoxe (Emițătorul, Intenția comunicativă, Destinatarul, Circumstanțele spațio-temporale, Concluzii – Redefinirea predicii religioase creștin-ortodoxe, pp. 11- 19); II. Predica  Discurs argumentativ (Particularitățile funcționale ale predicii creștin-ortodoxe; Particularitățile formale ale predicii religioase creștin-ortodoxe: Orientarea discursului către destinatar – Exploatarea implicitului – Situarea la nivelul probabilității, opiniei, plauzibilului – Actualizarea anumitor relații logice: deducție, inducție, analogie, cauzalitate – Schema argumentativă generală – Valorificarea noțiunii de ordine și Concluzii, pp. 20-44); III. Structura predicii religioase creștin-ortodoxe (Omiletica – prezentare sintetică; Structura retorică a predicii religioase creștin ortodoxe – Considerații generale – Exordiumul/ Tipuri de exordium în predica religioasă creștin-ortodoxă, Organizarea exordiumului, Concluzii – realizarea exordiumului în sincronie și diacronie/; Confirmatio/ Confirmatio – considerații generale; Dimensiunea logică a predicii religioase creștin-ortodoxe. Tipuri de argumente;  Concluzii asupra dimensiunii logice a predicii religioase creștin-ortodoxe; Dimensiunea afectiv-estetică a predicii religioase creștin-ortodoxe; Concluzii privind latura afectiv-estetică a discursului religios/; Structura tematică a predicii religioase creștin-ortodox; Structura logico-retorică a predicii religioase creștin-ortodoxe (conectori)/ Considerații generale; Tipologia și funcționarea conectorilor transfrastici în predica religioasă – Conectori argumentativi, Conectori pragmatici, Conectori de coerență semantică; Valoarea morfologică a conectorilor transfractici; Particularități funcționale ale conectorilor transfractici, pp. 46 – 134); IV. Predica religioasă creștin-ortodoxă – „Modul concret de manifestare al slujirii didactice” (Limbaj/stil religios/bisericesc; Predica religioasă creștin-ortodoxă, varianta didactică a limbajului bisericesc: Finalitățile predicii religioase creștin-ortodoxe, ca variantă didactică a limbajului bisericesc- Particularitățile structurale ale predicii religioase creștin-ortodoxe, variantă a limbajului didactică a limbajului bisericesc; Aspecte operaționale ale predicii religioase creștin-ortodoxe, pp. 135-146); V. Stereotipia predicii religioase creștin-ortodoxe (Stereotipia formal-funcțională a predicii religioase ca discurs argumentativ/Stereotipia formal-funcțională în plan sincronic; Stereotipia formal-funcțională în plan diacronic; Stereotipia secvenței narratio/; Stereotipia predicii religioase creștin-ortodoxe, ca discurs explicativ; Stereotipia fondului (conținutului) predicii religioase creștin-ortodoxe; Concluzii – raportul tradiției – inovație la nivelul discursiv, pp. 152-186); Concluzii (pp. 187-203) și Bibliografie (pp. 204- 209).

Desigur că aduce a un construct pur tehnic, dar autoarea alege tonul echilibrat, al modelului omiletic în sine, evitând didacticisme ieftine ori forțări de metodă. Un efort lăudabil care merită consemnat și... continuat.

Sursa: tribuna.ro

De la același autor

Ultimele din categorie