O carte Eveniment pentru Ortodoxia Românească

Prezentare de carte

O carte Eveniment pentru Ortodoxia Românească

    • O carte Eveniment pentru Ortodoxia Românească
      O carte Eveniment pentru Ortodoxia Românească

      O carte Eveniment pentru Ortodoxia Românească

Sunt cuvintele unui mărturisitor, unei memorii omiletice de mare valoare în care putem identifica o serie de evenimente legate de istorie, văzută prin ochii curajoși ai unui preot-propovăduire. Frumusețea textelor e dată de surprinderea, fie și în parte, oralității acestui om convertitor prin rostire și viață pastorală, prin efortul acesta incredibil de a-l dărui pe Hristos semenilor săi. Și nouă, după atâția ani. Cred că oameni precum Părintele Galeriu merită să fie trecuți în neuitare și prin astfel de recuperări de memorie. Și recitit cu liniște, ca și cum l-am reasculta...

Una din mariile bucurii ale acestui an editorial îl reprezintă volumul Părintele Galeriu: Cuvinte de învățătură. Caietul 1/ 1989 (Editura Parenesis, Biserica Sfântul Silvestru, București, 2021, 240 pg.). Editorii cărții, care merită sincere felicitări pentru întreg efortul lor, sunt Părintele Petre Comșa și Părintele Cristian Galeriu care au reușit să treacă pe curat zeci de pagini de caiet, apoi dactilografiate, din laboratorul omiletic al Avvei Galeriu – predici rostite duminica, lunea seara ori vineri seara, după un program stabilit și ținut cu exigență de către Părintele. De altfel, Părintele Comșav – conferențiar universitar la Facultatea de Teologie de la Târgoviște – ne descrie atent modul în care această construcție de memorie a trecut prin timp. Mai întâi înregistrări și transcrieri în caiete, apoi efortul trecerii lor „pe curat” și iarăși respunerea lor prin transcrierea în aceste caiete publicate: Le transcriam – ne spune editorul amintit – pe caiet de 200 de foi, format obișnuit. În perioada 29.01.1989 – 23.05.1990 am umplut 3 astfel de caiete. Începând cu 25.05.1990, fiind după Revoluție, am putut cumpăra o mașină de scris, de care m-am folosit în continuare la transcrierea predicilor părintelui Galeriu. La această muncă am fost ajutat și de soția mea. Au rezultat astfel trei dosare cu predici ale părintelui în perioada 25.05. 1990 - 05.05. 1996. Primul dosar conține predicile părintelui Galeriu din 25.05. 1990 până la sfârțitul anului 1990. Așadar 2/3 din predici (aproximativ 1500 de pagini) cuprind cuvântările părintelui în anii 1989-1990. (...)” (pp. 6-7). Ucenicia aceasta a părintelui Comșa se realizaează paralele cu munca sa din vremea aceea, creșterea a 4 copii și începutul studenției sale teologice. Acest efort vede astăzi lumina tiparului. Editorii ne avertizează: „Menționăm că din activitatea învățătorească a părintelui Galeriu din această perioadă nu sunt redate aici numai predici. Avem și cursul de Istoria Religiilor ținut de Părintele la casa de Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa” din București., Cursul de formare duhovnicească, toate contribuind la întregirea parțială a chipului de învățător al Părintelui Galeriu. De asemenea, menționez că uneori părintele îmi spunea la sfârșitul predicii să adaug ceva ce uitase să spună sau să șterg ceva ce considera că nu a fost suficient de bine spus. Au fost predici întregi, de două sau trei ori, când părintele mi-a cerut să le șterg de tot și să nu le transcriu, nefiind mulțumit de cele spuse. Așa era, un om viu, ancorat în viul vieții, tinzând mereu spre bunătatea lui Dumnezeu...” (p. 10).

Ce cuprinde, așadar, primul Caiet (1/1989)? Redăm, pe scurt, cuprinsul, cu data aferentă: Predica în Duminica a XXXII-a, după Rusalii, a lui Zaheu (29 ianuarie 1989, pp. 15-33); Predica ținută luni seara, de Sfinții Trei Ierarhi (30 ianuarie 1989, pp. 35-57); Predică ținută la Întâmpinarea Domnului (2 februarie 1989, pp. 59-77); Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii, a Cananeencei (12 februarie 1989, pp. 95-115); Predica din Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Fiului Risipitor (26 februarie 1989, pp. 117-139); Predica din Duminica Lăsatului sec de brânză (12 martie 1989, pp. 141- 157); Predica ținută luni după Lăsatului sec de brânză (13 martie 1989, pp. 159-181); Predica ținută miercuri după Duminica Lăsatului sec de brânză (15 martie 1989, pp. 183- 189); Predică ținută luni după Duminica a II-a după Paști ( 12 mai 1989, pp. 203- 215) și Predica ținută în Duminica a IV-a după Paști și Sf. Împărați Constantin și Elena (21 mai 1989, pp. 217-238).

Sunt cuvintele unui mărturisitor, unei memorii omiletice de mare valoare în care putem identifica o serie de evenimente legate de istorie, văzută prin ochii curajoși ai unui preot-propovăduire. Frumusețea textelor e dată de surprinderea, fie și în parte, oralității acestui om convertitor prin rostire și viață pastorală, prin efortul acesta incredibil de a-l dărui pe Hristos semenilor săi. Și nouă, după atâția ani. Cred că oameni precum Părintele Galeriu merită să fie trecuți în neuitare și prin astfel de recuperări de memorie. Și recitit cu liniște, ca și cum l-am reasculta...

Sursă: Tribuna.ro

Citește despre: