O nouă primire a Duhului celui Unu

Comentarii patristice

O nouă primire a Duhului celui Unu

    • O nouă primire a Duhului celui Unu
      O nouă primire a Duhului celui Unu

      O nouă primire a Duhului celui Unu

Avem multe dovezi anterioare ale Duhului Sfânt înainte ca Domnul să fie preaslăvit prin Învierea Trupului Lui. Nu era alt Duh decât Cel pe care l-au avut profeţii, care au proclamat înainte venirea lui Hristos.

(Ioan 7, 39) Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.

De ce a hotărât Domnul Iisus Hristos să nu dăruiască Duhul Sfânt decât după ce a fost preaslăvit? Trebuie în primul rând să ne întrebăm în ce mod Sfântul Duh nu era încă în oamenii sfinţi, atât de bine cât vom putea, înainte de a vorbi mai departe, în cazul în care cineva se va tulbura de aceasta. Citim în Evanghelie despre Domnul Însuşi nou născut, că Simeon prin Duhul Sfânt L-a recunoscut pe El; că Ana văduva, o profetesă, de asemenea L-a recunoscut pe El (Luca 2, 25-38); că Ioan, care L-a botezat, L-a recunoscut (Ioan 1, 26-34); că Zaharia, fiind plin de Duhul Sfânt, a spus multe lucruri; că Maria însăşi a primit Duhul Sfânt pentru a-L concepe pe Domnul (Luca 1, 35-79).

Avem deci multe dovezi anterioare ale Duhului Sfânt înainte ca Domnul să fie preaslăvit prin Învierea Trupului Lui. Nu era alt Duh decât Cel pe care l-au avut profeţii, care au proclamat înainte venirea lui Hristos.

(Fericitul Augustin, Tratat despre Evanghelia după Ioan, 32.6, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)