Părintele Cleopa: „Moartea! Moartea! Moartea!”

Cuvinte duhovnicești

Părintele Cleopa: „Moartea! Moartea! Moartea!”

    • Părintele Cleopa: „Moartea! Moartea! Moartea!”
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Părintele Cleopa Ilie: Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu şi în stânga frica morţii".

00:01 – Aceasta este cea mai mare înţelepciune, care îl păzeşte pe om de tot păcatul şi îl duce în Rai. Şi a zis Marele Vasile: „Cea mai mare înţelepciune, care îl păzeşte pe om de tot păcatul şi îl duce la fericirea veşnică este să vadă pururea moartea în faţa lui”. Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Moartea! Şi să ai permanent în minte şi în inimă rugăciunea inimii: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”. Aşa spune Sfântul Vasile cel Mare. Sfânta Scriptură spune: „Să mergi drept înaintea lui Dumnezeu, fără să deviezi, să nu te abaţi nici la stânga şi nici la dreapta”. Şi ca să porneşti drept înainte îţi trebuie două ziduri, dar nu din cărămidă, nu din piatră, nu din ciment, nu din fier, nu din lemn, ci două ziduri duhovniceşti.

01:00 – Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu şi în stânga frica morţii. Pentru că, Sfânta Scriptură spune: „Cu frica Lui Dumnezeu, se abate tot omul de la rău”. Cine are frica Lui Dumnezeu în dreapta şi frica morţii în stânga, merge drept înaintea Domnului. Noi dormim în păcate tot timpul, pentru că în momentul în care nu am dormi în păcate, toată ziua ne-am plânge păcatele noastre. Aţi văzut ce a făcut Sfântul Arsenie cel Mare? A fost în pustiu timp de optzeci de ani şi i-au căzut genele de la ochi, atât de mult a plâns. Până atunci, el trăise într-un palat, la Roma, cu împăraţii şi a plecat în deşert. Aceia erau Sfinţi, care şi-au plâns păcatele. Pentru că greşim şi păcătuim tot timpul, în faţa Lui Dumnezeu. Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce! De ce aţi venit la un putregai de moşneag?

(Transcriere şi adaptare: Diac. Marian Pătraşcu)