Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi

  • Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi
   Conferinţa a avut loc cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

   Conferinţa a avut loc cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

  • Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi
   Un public numeros a fost prezent la prelegerile teologilor greci prof. Dimitrios Tselengidis şi pr. prof. Georgios Metallinos.

   Un public numeros a fost prezent la prelegerile teologilor greci prof. Dimitrios Tselengidis şi pr. prof. Georgios Metallinos.

  • Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi
   Tot ieri a avut loc, în prezenţa autorului, lansarea cărţii „Mărturisesc un botez“ a pr. prof. Georgios Metallinos

   Tot ieri a avut loc, în prezenţa autorului, lansarea cărţii „Mărturisesc un botez“ a pr. prof. Georgios Metallinos

  • Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi
   pr. prof. Georgios Metallinos

   pr. prof. Georgios Metallinos

Ieri, 7 noiembrie, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, s-a desfăşurat ciclul de conferinţe privind pastoraţia ortodoxă în contemporaneitate. Invitaţii acestui eveniment au fost pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic.

Ieri, 7 noiembrie, ora 10:00, pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic au susţinut, în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Iaşi, un curs de Teologie Pastorală în faţa studenţilor teologi din anul IV, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, care a ţinut să le ureze bun venit în numele cadrelor didactice şi al studenţilor.

În prelegerea sa, pr. prof. George Metallinos a ţinut să menţioneze că „problema fundamentală pentru noi este să stabilim care este legătura noastră cu Cincizecimea, iar ultima perioadă de timp arată cât este de important rolul episcopului şi al preotului, care ne introduc pe noi în credinţă şi în viaţa în Hristos. Episcopul este purtător al Tradiţiei, purtător al credinţei apostolice, profetice şi patristice şi nu poate să lucreze în afara acestui spaţiu al credinţei noastre; de aceea, episcopul este purtător al succesiunii apostolice. După cum bine ştim, păstor nu se poate numi cineva care nu are turmă. Dar întrebarea este «cui aparţine turma?». În Evanghelia după Ioan, observăm cum Hristos îi aduce în atenţie lui Petru, şi prin el, nouă, tuturor, faptul că niciodată credincioşii nu sunt ai vreunui păstor, ci sunt ai Arhipăstorului, care este Iisus Hristos“.

La rândul său, prof. Dimitrios Tselengidis, întărind cele spuse de pr. prof. Metallinos, a ţinut să precizeze: „Între zidit şi nezidit există o mare prăpastie, iar singura posibilitate ca omul să comunice cu Sfânta Treime este însăşi dumnezeirea Sfintei Treimi. Pentru acest lucru Hristos a devenit om, acesta este scopul întrupării Lui. Ceea ce a pierdut Adam prin cădere în rai, acea prezenţă harismatică nezidită a Sfântului Duh, a dorit Dumnezeu să o redea prin întruparea Fiului Său. Dogmele Bisericii descriu şi asigură lucrarea harului Sfântului Duh, dar nu o epuizează. Aşadar, dogmele adevărate şi viaţa în Sfântul Duh sunt cele doua părţi ale identităţii creştine autentice“.

Pr. prof Georgios Metallinos este doctor în Teologie la Universitatea din Atena şi în Filosofie şi Istorie la Universitatea din Koln. A predat disciplinele Istoria şi viaţa duhovnicească în Răsăritul ortodox, Istoria şi teologia cultului şi Istoria bizantină la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena, fiind şi decanul acestei instituţii între anii 2004-2007. Opera sa de scriitor este una bogată şi variată, fiind autor a peste 40 de volume de specialitate, dintre care amintim: Politica şi teologia, Biserica în lume, Pentru Europa noastră cu dragoste, Mărturia teologică a cultului bisericesc.

Dimitrios Tselengidis este profesor la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic. Este considerat unul dintre cei mai mari dogmatişti ai Greciei contemporane. Opera sa este una vastă, iar dintre lucrările sale amintim: Teologia icoanei şi importanţa ei antropologică, Har şi libertate după Tradiţia patristică a sec. al XIV-lea, Sotiorologia lui Luther. Contribuţie la studiul teologiei lui Luther din perspectivă ortodoxă, Satisfacerea dreptăţii divine după Anselm de Canterbury - abordare teologică din perspectivă ortodoxă.

A fost lansată cartea „Mărturisesc un botez“ de pr.  prof. Georgios Metallinos

În Sala Coloanelor a Facultăţii de Teologie a avut loc apoi prezentarea cărţii „Mărturisesc un botez“, eveniment la care au vorbit pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof.  Georgios Metallinos, autorul cărţii,  prof. Dimitrios Tselengidis şi prof. Emilian Roman. 

Evenimentul a debutat cu prezentarea unui scurt istoric al Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae“, de către  pr. prof. Ion Vicovan, care a amintit faptul că „facultatea de Teologie din Iaşi este una dintre facultăţile fondatoare a celei mai vechi universităţi din România. Tot la Iaşi, în 1803 a luat fiinţă primul seminar teologic, ctitorul acestei instituţii fiind vrednicul de pomenire mitropolit Veniamin Costachi, care a binecuvântat dorinţa de emancipare a grecilor de sub ocupaţia otomană, această mişcare fiind binecunoscută în istorie ca «Eteria»“.

Apoi, prof. Emilian Iustinian Roman a făcut o succintă prezentare a cărţii: „Cartea aceasta urmăreşte interpretarea şi aplicarea canonului al 7-lea al celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de către călugării Colivazi şi de către Constantin Iconomul, reprezentând contribuţia sa la o viziune istorică şi canonică asupra chestiunii validităţii Botezului confesiunilor apusene. Studiul părintelui Metallinos este încă o dovadă a principiului unităţii Bisericii în diversitate, rămânând unul de interes pentru acei cititori dispuşi a nu considera încheiată discuţia despre validitate, capabil de o atitudine critică şi avizată, conştient de faptul că problematicile ce privesc întreaga Biserică Ortodoxă se rezolvă la nivel panortodox, în cadrul principiului sinodalităţii, pe baza coresponsabilităţii“.

În cuvântul său, autorul cărţii, pr. prof. Georgios Metallinos, s-a adresat celor prezenţi spunând: „Pentru mine, Ortodoxia este Biserica Sfinţilor, iar atunci când cineva ia o decizie ţinând cont de raţiuni politice care sunt împotriva învăţăturii Bisericii, acea persoană anulează învăţătura Bisericii şi succesiunea apostolică. Scopul acestei cărţi este de a contracara raporturile intercreştine şi ecumeniste din zilele noastre aflate în evidentă opoziţie cu Tradiţia bisericeasca autentică a proorocilor, a apostolilor şi a Parinţilor Bisericii Ortodoxe din toate veacurile. Trebuie ca prin ceea ce facem să nu anulăm şi să nu respingem pe Sfinţii noştri“.

„Când vorbim despre Sfintele Taine şi mai ales despre Taina de iniţiere în Biserică, trebuie sa luăm serios în vedere aceste aspecte: Biserica naşte pe credincios în pântecele său, care este colimvitra. Acolo, el trebuie mai întâi «să moară» ca apoi «să învieze». Aşadar, realitatea de a fi în Hristos se dobândeşte prin această Taină de introducere în viaţa Bisericii“, a declarat şi prof. Dimitrios Tselengidis.

Citește despre: