Preot Cristian Muraru

Părintele Cristian Muraru este directorul Centrului de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio“ din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

 

Articole despre autor

 

Texte de autor

 

Video