Prin trei maladii principale intră toate celelalte patimi

Cuvinte duhovnicești

Prin trei maladii principale intră toate celelalte patimi

    • Prin trei maladii principale intră toate celelalte patimi
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

„Nu e cu putință să cadă în mâinile demonului desfrânării cel ce n-a căzut sub cel al lăcomiei pânte­celui; nu e cu putință să i se tulbure irascibilitatea celui ce nu luptă pentru mâncăruri, bani sau slavă.”

Cât de prezente erau aceste lucruri pentru avva Evagrie reiese și din faptul că de mai multe ori el reduce ispitele vrăjmașului – și potrivit clasificării lui există opt gânduri generice – la trei fundamentale: nebu­nia/ lăcomia pânteceluiiubirea de arginți și slava de­șartă, și în acestea trei recunoaște cele trei ispitiri ale lui Hristos în pustie: lăcomia pântecelui în dorința de „pâine”iubirea de arginți în ispita de a-și însuși „toate împărățiile lumii și bogățiile lor”, iar slava deșartă în căutarea unei minuni spectaculoase. Aceste trei ispitiri constituie totodată avangarda oștirii demonice, în spa­tele căreia stau pregătite în poziție de luptă celelalte regimente. Cel care nu străpunge acest prim front nu poate scăpa nici de celelalte patimi.

„Legăturile încrucișate” existente între diversele pa­timi și care se văd aici merită să fie elucidate pe scurt, pentru că ele evidențiază faptul că aceste trei maladii principale, și înainte de toate nebunia/ lăcomia pântecelui, constituie poarta prin care obișnuiesc să intre toate celelalte patimi. Avva Evagrie precizează astfel în chip succint:

„Căci nu e cu putință să cadă în mâinile demonului desfrânării cel ce n-a căzut sub cel al lăcomiei pânte­celui; nu e cu putință să i se tulbure irascibilitatea celui ce nu luptă pentru mâncăruri, bani sau slavă; nu e cu putință să se scape de demonul întristării cel lipsit de toate acestea sau care nu poate să le dobân­dească...”.

„Gastrimargia” deține în acest sens o poziție specială: „«întâiul dintre neamurile [păgâne] e Amalec», iar cea dintâi dintre patimi e lăcomia pântecelui” (Numerii 24, 20).

În spatele acestui discurs simbolic stă istoria ciocnirii dintre poporul Israel și amaleciți, primul popor străin care s-a războit cu poporul Legământului și a vrut să-i împiedice intrarea în pământul făgăduinței, simbolul mântuirii. Amalec a devenit astfel pentru toate timpurile prototipul inamicului poporului Israel, a cărui amintire trebuie ștearsă chiar potrivit poruncii lui Dumnezeu. Nebunia sau lăcomia pântecelui este, așadar, breșa prin care pot pătrunde celelalte patimi.

(Ieroschimonahul Gabriel BungeGastrimargia sau nebunia pântecelui — știința și învățătura Părinților pustiei despre mâncat și postit plecând de la scrierile avvei Evagrie Ponticul, traducere pr. Ioan Moga, Editura Deisis, Sibiu, 2014, pp. 76-78)