Rugați-vă, fraților, Maicii lui Dumnezeu!

Cuvinte duhovnicești

Rugați-vă, fraților, Maicii lui Dumnezeu!

    • Maica Domnului pe tron
      Rugați-vă, fraților, Maicii lui Dumnezeu! / Foto: Bogdan Zamfirescu

      Rugați-vă, fraților, Maicii lui Dumnezeu! / Foto: Bogdan Zamfirescu

Ea este atotbună și în toate ajutătoare și poate aduce cum nu se poate mai bine pace în inimile oamenilor.

Rugați-vă, fraților, Maicii lui Dumnezeu, ori de câte ori vi se iscă în casă furtuna vrajbei și răutății. Ea este atotbună și în toate ajutătoare și poate aduce cum nu se poate mai bine pace în inimile oamenilor. Pacea și dragostea vin de la Unul Dumnezeu, de la unicul Izvor al său, iar Stăpâna noastră este în Dumnezeu una cu Dumnezeu și, ca Maică a lui Hristos, Domnul Păcii, se sârguiește și se roagă pentru pacea a toată lumea și, mai vârtos, pentru pacea tuturor creștinilor.

Ea are puterea cea bună și, prin vrerea Sa, poate să îndepărteze de la noi duhurile rele, cele de sub cer, care caută neadormit și stăruitor să semene în oameni răutate și vrăjmășie. Ea poate să dea grabnic celor ce vin cu dragoste și credință sub ocrotitorul său acoperământ pace și dragoste. Sârguiți-vă și voi să țineți în inimă credința și dragostea, fiindcă, dacă nu vă veți purta de grijă singuri, nici Maica Domnului nu va mijloci pentru voi la Dumnezeu, nefiind voi vrednici de aceasta. Dați întotdeauna voi înșivă, cu osârdie și evlavie, cinstire Maicii Celui Preaînalt.

Căci „cuvine-se cu adevărat să o fericim” pe Născătoarea de Dumnezeu, „cea pururea fericită și prea nevinovată”, mai presus decât toată făptura, mijlocitoare pentru neamul omenesc. Străduiți-vă să vă cultivați duh de smerenie, fiindcă ea însăși este smerită ca nimeni altul dintre muritori si caută cu dragoste numai la cei smeriți.

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Viața mea în Hristos, Editura Sophia, p. 163-164)