PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

Arhiepiscopia Iaşilor

PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

  • PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”
   PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

   PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

  • PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”
   PS Marc Alric Nemţeanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale

   PS Marc Alric Nemţeanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale

  • PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”
   PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

   PS Marc Nemţeanul: „Dumnezeu nu impune, ci propune”

Seria conferințelor mari organizate în Postul Paștelui de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR)-filiala Iași, sub genericul „Urcuş spre Înviere”, a continuat marţi, 16 aprilie 2013, cu întâlnirea studenţilor ieşeni cu Preasfinţitul Marc Alric Nemţanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale. Episcopul de origine franceză a susţinut conferinţa cu tema „Lumina lui Hristos luminează tuturor”.

În faţa unui public numeros, PS Marc Alric Nemţanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale, a susţinut marţi seară, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prelegerea cu titlul „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. În debutul întâlnirii, invitatul a explicat titlul conferinţei şi semnificaţiile sale duhovniceşti: „Tema care mi-a fost propusă este o frază din Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, anume «Lumina lui Hristos luminează tuturor», şi, când am auzit aceste cuvinte, m-am gândit imediat la începutul Evangheliei de la Ioan: «Cuvântul era Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume; dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit; şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu» . Lumina lui Hristos luminează tuturor, dar «ai Săi» nu au primit această lumină. Dumnezeu a venit printre noi, dar «ai Săi» nu l-au primit. Aceasta înseamnă că Dumnezeu acceptă să fie refuzat, nu se impune cu forţa. A impune «fericirea» cu forţa este caracteristica regimurilor totalitare. Dumnezeu nu este un dictator, nu impune, dar propune: «dacă vrea cineva, să vină după Mine»”.

„Suntem creştini pentru a deveni nişte dumnezei după har”

Intrând în subiectul propriu-zis al conferinţei, PS Marc Nemţanul a arătat că scopul vieţii creştine nu este nimic altceva decât îndumnezeirea: „De ce suntem creştini? Pentru că am fost botezaţi aşa? Pentru că părinţii noştri au fost creştini? Suntem creştini pentru că este ceva social? Este oare creştinismul o filosofie, pentru a trăi într-un mod vrednic? Nici unul din aceste motive. Suntem creştini pentru cu totul alt lucru. Creştinismul nu este o morală care să ajute la bunul mers al societăţii, ci noi suntem creştini pentru a deveni nişte dumnezei după har. Dacă creştinismul ar fi fost o morală, primul om care ar fi intrat în Împăraţia Cerurilor nu ar fi fost tâlharul pocăit de pe cruce. Îndumnezeirea sau dobândirea Duhului Sfânt, sau sfinţenia, sau moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu, sau cum spune Sfântul Evanghelist Ioan- «fii ai lui Dumnezeu», este aceeaşi realitate. Mântuitorul ne spune: «Unde sunt Eu, acolo va fi slujitorul Meu». Şi unde este Hristos, dacă nu la dreapta Tatălui? Aceasta înseamnă că El este în slava lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu, şi acolo este şi locul nostru. Acolo suntem toţi chemaţi să devenim dumnezei prin har.”

În continuarea conferinţei, Episcopul vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale a explicat Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, „Doamne şi Stăpânul vieţii Mele”,  şi rugăciunea „Învredniceşte-ne Doamne..”, precum şi câteva pilde prezente în Evanghelii. În cea de-a doua parte a întâlnirii, invitatul a răspuns întrebărilor celor prezenţi în sală.

Episcop de origine franceză, călugărit la Mănăstirea Sihăstria

PS Marc Alric Nemţanul s-a născut la data de 11 mai 1958, la Paris, unde şi-a făcut studiile primare, gimnaziale şi liceale la Colegiul „Massillon”, în perioada 1965 - 1975, după care, începând cu anul 1975, a urmat cursurile Facultăţii de Arhitectură din Paris, pe care le absolvă în anul 1981, timp în care studiază şi la Institutul de Urbanism din Paris din cadrul Universităţii Paris VIII, al cărui licenţiat devine în anul 1980. Îmbrăţişează calea Bisericii Ortodoxe în sânul căreia este primit la 25 ianuarie 1987, în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, iar în anul 1991 este închinoviat la Mănăstirea Sihăstria - judeţul Neamţ, pentru că mai apoi, la 6 septembrie 1992, să primească tunderea în monahism în aceeaşi vatră monahală a Mănăstirii Sihăstria. A fost hirotonit întru ierodiacon la data de 9 septembrie 1992 şi hirotonit întru ieromonah la 20 august 1994 de către Preafericitul Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit all Moldovei şi Bucovinei. În timpul şederii şi împlinirii lucrării sale călugăreşti în Moldova a îndeplinit diferite ascultări în cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, perioada de timp în care studiază la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, al cărei licenţiat devine în anul 1995. În anul 1996, după revenirea în Franţa, s-a dedicat activităţii misionare în cadrul mai multor parohii, iar din anul 2003, în calitate de consilier al Protoieriei Franţei şi colaborator apropiat al IPS Iosif, Mitropolit pentru Europa Occidentală şi Meridionala. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, în şedinţă să de lucru din 3 martie 2005, a aprobat alegerea arhim. Marc Alric în cel de-al doilea post de episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi ridicarea sa la treapta de arhiereu, urmând a purta titulatura de „Nemteanul”. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în sâmbăta din Săptămâna Luminată, 7 mai 2005, în Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Paris, la slujba religioasă participând IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, precum şi alţi înalţi ierarhi ortodocşi.

Citește despre: