Răspunsuri teologice la o criză ce nu pare închisă

La Editura Doxologia a apărut, nu e mai mult de o săptămână, un volum colectiv: „Lumea în stare de Pandemie. Răspunsuri teologice la situații actuale” (Ed. Doxologia, Iași, 2021, 376 pg.).

Redactorul lucrării, Pr. Gabriel Piștea, ajutat de un colectiv inspirat (corector – Ovidiu Clapa, Tehnoredactor – Alina Andrei, Design  – Ștefan Pintilie și Prepress &DTP – Leonard Lungu) a așezat într-o rânduială cuminte texte și pretexte ale interogării Bisericii de către pandemie, mărturisiri și dezbateri conceptuale, mesaje de suport și de întărire a credincioșilor (și necredincioșilor!) la vremea Covid-19.

E o carte cu suflet, mult suflet, dovedind – a câta oară – modul în care Biserica îngăduie discursul pe paliere multiple, motivate de realitatea cotidiană. Oferim „scara” volumului tocmai pentru a vedea și înțelege complementaritatea propovăduirii și soluției pastorale. Un prim capitol de reflecție este subsumat titlului Soluții ale ieșirii din criza epidemiologică: Cuvânt pastoral pentru întărirea în credință și în comuniune euharistică (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), „Lărgiți și voi inimile voastre” îndemnuri și sfaturi în vreme de pandemie. Durere adăugată la durere (IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei), „Să știți fraților, că toți suntem la biserică” mesaj adresat credincioșilor cu privire la carantină și la închiderea bisericilor (IPS Atanasie, Mitropolit de Limassol, Cipru), Actul credinței între rigorile pandemiei și asaltul secularismului (PS Ignatie, Episcopul Hușilor), Coronavirus și puterea credinței (Pr.Prof. Univ. Dr. Ștefan Tofană), Pandemia, limitele omenești și orizontul deschis al vieții spirituale (Prof. Univ. Univ. Dr. Nicu Gavriluță), În căutarea de repere duhovnicești pentru un timp de (mare) încercare (Pr. Răzvan Andrei Ionescu), Covid-19: pandemie, infodemie, zavistie (Răzvan Bucuroiu) și Stăm acasă cu Dumnezeu (Arhim. Dr. Mihai Daniliuc) (pp. 9-76).

Al doilea palier este subsumat ideii de  Izolare prin pandemie și comuniune prin Euharistie: Împărtășirea cu o singură linguriță. Sfintele Taine pot fi o sursă de contaminare? (PS Irineu de Backa, Slovacia); Împărtășirea credincioșilor în tradiția ortodoxă- provocări mai vechi și mai noi. Abordare liturgico-pastorală (Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava); Ariergarda euharistică (Cercetător dr. Petre Guran); Primejdia mărturisirii, între Euharistie și pandemie (Pr. Prof. Dr. Ioan Moga), Jurnal în vreme de coronavirus (Pr. Constantin Sturzu) și Soluția ieșirii din criză: cateheza euharistică și reinterpretarea modelului pastoral istoric (Pr. Ioan-Florin Florescu) (pp. 77-152).

Un capitol este dedicat unei viziuni exegetice prin prisma Scripturii – Înțelesuri biblice ale carantinei și cuprinde textele Este un timp potrivit pentru toate (Pr. Conf. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu) și Carantină și izolare în context pandemic. Repere biblice (Pr. Lect. Univ.Dr. Cătălin Vatamanu) (pp. 153-170) – și o altă viziune prin lentila istoriei – Incursiuni istorice în context pandemic cu două texte, Biserica în vremuri de restricții (Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop) și Încercările – chemări la întoarcere la Dumnezeu. O altă față a istoriei (Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vicovan) (pp. 171- 182).

Ultimele două capitole sunt dedicate consemnării raportului dintre medicină și teologie, Medicină și teologie – abordare interdisciplinară – cuprinde textele Tirania științei versus credință în vremea pandemiei Covid-19 (Prof.Dr. Vasile Astărăstoae) și Originea Sars-CoV-2 și radiografia pandemiei CoVid19. Circumstanțe agravante și semnificații spirituale- Inventar al cauzelor științifice și analiza teoriilor conspirației într-o abordare interdisciplinară (Arhid. Lect. Univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache) (pp. 183-310)- contribuția ultim citată fiind una impresionantă.

Ultimul capitol al volumului, Îndrumări spirituale spre înfruntarea suferinței cuprinde textele Cuvinte de aur ale Părinților duhovnicești români contemporani, spre înfruntarea încercărilor (Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel Teșu), Cuvinte de mângâiere ale Cuvioșilor Părinți athoniți contemporani, întru înfruntarea suferinței (Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel Teșu), Originea, natura și sensul pandemiei actuale (Jean-Claude Larchet), Pelerinajul sfinților în vreme de boală (Pr. Conf. Dr. Constantin Necula), Cuvânt de mângâiere la vreme de pandemie (Arhim. Zaharia Zaharou) și Crucea înseamnă starea de grijă față de celălalt (Pr. Visarion Alexa) (pp. 311-376).

În timp, sunt convins, astfel de cărți vor da mărturie despre empatia și angajamentul Bisericii în slujirea aproapelui aflat în situații de risc, de criză majoră. Pentru că mereu a fost așa. Experiența sa poate fi pusă la index de celebranții ipohondriei ca formă de subordonare a rațiunii, dar nu vor putea, istoric, șterge aportul curajos al Învierii la echilibrarea în Hristos a Libertății.

***

Volumul „Lumea în stare de pandemie – răspunsuri teologice la situații actuale” este disponibil AICI pentru comandă!

Sursa: tribuna.ro

De la același autor

Ultimele din categorie