Reprezentarea Sfintei Evanghelii în icoana Mântuitorului

Iconografie

Reprezentarea Sfintei Evanghelii în icoana Mântuitorului

    • Iisus Hristos Pantocrator
      Reprezentarea Sfintei Evanghelii în icoana Mântuitorului – Bolnița Mănăstirii Bistrița (Foto: pr. Silviu Cluci)

      Reprezentarea Sfintei Evanghelii în icoana Mântuitorului – Bolnița Mănăstirii Bistrița (Foto: pr. Silviu Cluci)

Cel Care ne-a adus cea mai bună veste din istoria neamului omenesc nu este altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

În majoritatea icoanelor, Iisus Hristos poartă în mâna stângă fie un sul de hârtie, fie o carte ce poate fi ușor identificată ca fiind Sfânta Evanghelie. În unele reprezentări, această carte este deschisă, oferindu-i privitorului scurte pasaje din Sfânta Evanghelie în care Mântuitorul vorbește despre Sine ca fiind „Lumina lumii” (Ioan 8, 12), „Calea, adevărul și viața” (Ioan 14, 6) sau „vița”: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15, 5).

Cuvântul „evanghelie” se traduce prin „veste bună”, iar Cel Care ne-a adus cea mai bună veste din istoria neamului omenesc nu este altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El ne-a vestit nouă eliberarea din robia păcatului și mântuirea nostră, prin Învierea Sa. De asemenea, El ne-a făcut cunoscută voia lui Dumnezeu, căci El este, prin excelență, Cuvântul lui Dumnezeu.

Din această rațiune, tradiția iconografică a hotărât a-L reprezenta pe Mântuitorul ținând în mâna stângă, în dreptul inimii, Sfânta Evanghelie – arătându-ne astfel care ar trebui să fie locul Sfintelor Evanghelii, al Cuvântului lui Dumnezeu, în viața noastră, a tuturor creștinilor ortodocși.