Rugăciune pentru bunăstare în a doua căsătorie, către Cuvioasa Atanasia Igumena

Tropar, glas 3
 
Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Atanasia, duhul tău.
 
Rugăciune
 
Sfântă bineplăcută a lui Dumnezeu, Cuvioasă maică Atanasia! Cu nevoinţa cea bună nevoindu-te pe pământ, ai primit în Ceruri cununa dreptăţii, pe care a gătit-o Domnul tuturor celor ce îl iubesc. Pentru aceasta, ne bucurăm de preaslăvită săvârşirea vieţii tale şi cinstim sfântă pomenirea ta - iar tu, stând înaintea Tronului Dumnezeirii, primeşte rugăciunile noastre şi du-le Preamilostivului Dumnezeu, ca să ne ierte nouă toată greşala şi să ne ajute a sta împotriva curselor diavoleşti, ca izbăvindu-ne de necazuri, de nevoi, de boli şi de tot răul, cu bună credinţă şi cu dreptate să vieţuim în veacul cel de acum şi să ne învrednicim cu a ta mijlocire, măcar că nevrednici suntem, a vedea cele bune în pământul celor vii, slăvind pe Cel Unul slăvit întru Sfinţii Săi, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.