(Audio) Rugăciune către Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena, și către Sfântul Mare Mucenic Procopie cu mama sa, Teodosia, pentru ocrotirea mamelor, copiilor, tinerilor, vârstnicilor și a celor căsătoriți – PS Macarie

Rugăciuni

(Audio) Rugăciune către Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena, și către Sfântul Mare Mucenic Procopie cu mama sa, Teodosia, pentru ocrotirea mamelor, copiilor, tinerilor, vârstnicilor și a celor căsătoriți – PS Macarie

Rugăciune către Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena, și către Sfântul Mare Mucenic Procopie cu mama sa, Teodosia, pentru ocrotirea mamelor, copiilor, tinerilor, vârstnicilor și a tuturor celor căsătoriți

Sfinților Constantin cel Mare și Mare Mucenic Procopie, semnul Crucii arătându-vi-se, ca oarecând pe Saul din Tars, Domnul v-a chemat și ați lepădat idolatria și v-ați făcut următori și binecinstitori ai Săi. Împreună cu maicile voastre, Elena și Teodosia, ați dus viață bineplăcută lui Dumnezeu. Tu, Sfinte Constantine, ca apostolii ți-ai împlinit slujirea de împărat sub oblăduirea Împărătesei mame Elena, binecredincios fiind Împăratului Ceresc. Luminat și curățit de harul Preasfântului Duh, ai înțeles că singura vindecare a omului este în Biserica lui Hristos, de aceea ai îmbrățișat din adâncul ființei tale credința cea adevărată, pe care ai dorit-o și pentru poporul tău, pe care la chemarea de popor al lui Dumnezeu l-ai îndemnat. Iar tu, Sfinte Procopie, ostaș neînfricat pentru dragostea față de Mirele Bisericii te-ai arătat și nu te-ai rușinat să mărturisești credința cea adevărată, primind cununa muceniciei împreună cu doi tribuni militari, Antioh și Nicostrat, și cu cele douăsprezece femei pe care le-ai îndemnat, alături de alți creștini căsătoriți, să dobândească prin mucenicie nunta cea cerească. Cu puterea și ajutorul Celui Preaînalt, pe fericita ta mamă, Teodosia, ai întors-o de la rătăcirea idolilor și, prin cuvintele harului, inima i-ai aprins de dorul lui Iisus. Pentru aceasta, și de la Dumnezeu mare îndrăzneală ai dobândit, primind har de mijlocire pentru orfani și văduve, tineri și tinere, vârstnici și copilandri. Către voi venind cu evlavie și nădejde, vă rugăm, Sfinților Constantin cel Mare și Procopie Mare Mucenice, ca pe niște cinstitori ai maicilor voastre, porunca firească făcând punte către cinstirea Celui Preaînalt, să ocrotiți și să mijlociți pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Sfinte Mame Elena și Teodosia, acoperiți cu rugăciunile voastre pe maicile noastre, pe bunicii noștri și pe toți cei căsătoriți. Vă rugăm pe voi, Sfinților Împărați Constantin și Elena și Sfinților Mucenici Procopie și Teodosia, să mângâiați pe maicile, tații, copiii, tinerii, bunicii și pe toți bătrânii care sunt părăsiți, însingurați, bolnavi, suferinzi și fără ajutor în această lume. Ușurați-le poverile, necazurile, scoateți-i din primejdii și din strâmtorări și dăruiți-le binecuvântarea rugăciunilor voastre ca un toiag și ca o platoșă care să-i ajute pe calea mântuirii. Totodată, apărați toate familiile creștine de neînțelegeri și dezbinare, ca unii care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, fiind apărătorii soților și soțiilor care se cunună și întemeiază familia iubitoare și jertfelnică. Biserica Fiului lui Dumnezeu în pace să o păziți, făcându-o să crească până la marginile pământului, pentru ca adevărata credință să strălucească în toată lumea, preaslăvindu-Se de către toți Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Notă: Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin († 337) și mama sa, Elena († 327), sunt sărbătoriți la 21 mai. Fragmente din moaștele lor se cinstesc în Catedrala Patriarhală din București. Sfântul Mare Mucenic Procopie cu mama sa, Teodosia, au fost martirizați în anul 303, fiind sărbătoriți pe 8 iulie.

Citește despre: