Să nu ne descurajăm în boală

Cuvinte duhovnicești

Să nu ne descurajăm în boală

Avem un Dumnezeu milostiv Care cunoaşte mai mult ca noi neputința noastră.

„Scriptura zice: «Am trecut prin foc şi apă şi ne-ai scos pe noi să răsuflăm» (Ps. 65, 11). Cei ce voiesc să placă lui Dumnezeu trebuie să treacă prin unele necazuri. Cum putem să fericim pe sfinţii Mucenici pentru pătimirile ce le-au îndurat pentru Dumnezeu, dacă nu putem îndura o fierbinţeală? Spune sufletului tău necăjit: Nu-ţi este mai de folos fierbinţeala decât gheena? Să nu ne descurajăm în boală, căci Apostolul a zis: «Când sunt slab, atunci sunt tare» (II Cor. 13, 10). Gândiţi-vă că «Dumnezeu cercetează inimile si rărunchii» (Ps. 7, 10). Să răbdăm, să îndurăm, să ne facem mucenici ai Apostolului, care zice: «În suferinţă fiţi răbdători» (Rom. 12, 12), mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate (I Tes. 5, 18) ca să nu se întâmple şi cu noi ceea ce s-a spus: «Mărturisi-se-va Ţie, când îi vei face lui bine» (Ps. 48, 19). Și dacă ai avut sănătate trupească, dar spre încercare ţi-a venit şi o mică suferinţă, pentru ce nu-ţi aduci aminte de Iov, care zice: «Dacă am primit din mâna lui Dumnezeu cele bune, nu vom răbda şi cele rele?» (Iov 2, 10). Gândeşte-te că cei ce voiesc odihnă în toate, vor avea să audă: «Aţi luat cele bune ale voastre în viaţa voastră» (Lc. 16, 25). Să nu ne descurajăm. Avem un Dumnezeu milostiv Care cunoaşte mai mult ca noi neputința noastră; și dacă pentru a ne încerca aduce asupra noastră câte o boala avem pe apostolul care ne îmbie mângâierea, zicând: «Credincios este Dumnezeu, care nu vă va lăsa să fiţi încercaţi peste ceea ce puteţi, ci va aduce odată cu încercarea şi sfârşitul ei, ca să puteţi răbda» (I Cor. 10, 13) Domnul te va întări şi pe tine cel bolnav și pe cel care te slujește şi vor fi faptele voastre spre slava lui Dumnezeu. Păstrați răbdarea până la capăt. Nu vă descurajaţi. Nu deznădăjduiţi. Căci aproape este Dumnezeu care zice: «Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi» (Evr. 13, 5)’'. (Sf. Varsanufie, Scrisori duhovniceşti, 74, în Filocalia, vol. XI, p. 110-111)

(Pr. Dr. Liviu Petcu, Hristos, prietenul nostru în suferință, Florilegiu patristic, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 83-84)