Să răspândim lumină prin bunătate și fapte!

Știați faptul că fiecare care om luminează în felul său? Fiecare acțiune a noastră, fiecare mod de comportament, exprimarea gândurilor, a gesturilor, a vorbelor răspândesc o anumită intensitate a luminii care ne luminează și înfrumusețează chipul mai mult sau mai puțin. Totul depinde de noi: „aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).

Din binecuvântarea și darul lui Dumnezeu, ne aflăm în cea de-a doua duminică a Sfântului și Marelui Post, o zi de popas duhovnicesc pe cărarea minunată și frumoasă, călătorind duhovnicește împreună cu toți creștinii, de la Raiul cel închis de Adam și Eva la Raiul cel deschis de Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Învierea cea din morți.

A doua duminică a postului este închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, supranumit „sfeșnicul luminii”, un părinte al bisericii cu viață deosebită și aleasă, care s-a nevoit în secolul al XIV-lea la Muntele Athos, fiind cinstit de două ori pe an, în a doua duminică din Postul Mare și la data de 14 noiembrie, ziua mutării sale la Domnul.

Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cel care a vorbit într-un mod cu totul exponențial despre lumina dumnezeiască, o lumină aparte care nu provine de la Soare, ci își are originea în cerul lui Dumnezeu, acolo unde este adevărata lumină cea neînserată, a Învierii lui Hristos. A formulat învățătura creștină despre energiile necreate ale lui Dumnezeu; omul Îl vede pe Dumnezeu prin unirea sa cu El. Nu întâmplător îl cinstim pe Sfântul Grigorie după Duminica Ortodoxiei; de fapt, această duminică este o prelungire a acesteia; el a apărat tradiția autentică a Bisericii, sprijinind Ortodoxia și explicat calea care poate duce la îndumnezeirea omului, a regăsirii omului.

Știați faptul că fiecare care om luminează în felul său? Fiecare acțiune a noastră, fiecare mod de comportament, exprimarea gândurilor, a gesturilor, a vorbelor răspândesc o anumită intensitate a luminii care ne luminează și înfrumusețează chipul mai mult sau mai puțin. Totul depinde de noi: „aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Este oarecum firesc în Legea lui Dumnezeu: dacă oferi lumină, primești lumină. Întotdeauna trebuie să ne raportăm la Dumnezeu, pentru că El este „lumina Lumii” (Ioan 8, 12). Noi suntem lumina chipului icoanei lui Hristos.

Poetul Nichita Stănescu mărturiseşte faptul că „timpul este lumină”. Și cu adevărat are dreptate, fiindcă timpul petrecut în slujba lui Dumnezeu este lumină. Trebuie doar să îl fructificăm din plin, pentru că timpul este singurul lucru care nu se mai poate recupera vreodată. Dar desigur, oamenii rugători și creștinii adevărați cunosc acest aspect.

Să ne rugăm Sfântului Grigorie Palama să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu ca să primim lumină din Lumina cea pururea veșnică a dumnezeirii, pentru a ne ajuta să restabilim comuniunea cu Creatorul și cu semenii noștri. Și așa, împăcați fiind, să devenim fii ai lui Dumnezeu după har!

De la același autor

Ultimele din categorie