Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, la ceas aniversar

Reflecții

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, la ceas aniversar

    • Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, la ceas aniversar
      Foto: Ștefan Cojocariu

      Foto: Ștefan Cojocariu

Când ne referim la aceste personalități, nu ne gândim doar ca la niște profesori sau elevi care au activat în acest spațiu duhovnicesc, ca la niște oameni care și-au împlinit o oarecare datorie, pentru care ar fi fost și remunerați, ci evocăm spiritul de pionerat, de jertfelnicie, de sfințenie chiar, de înțelegere a lucrurilor în perspectiva propășirii cunoașterii adâncimilor teologiei, a științelor laice, a raporturilor omului duhovnicesc cu Dumnezeu și cu lumea. Nu dorim să ne oprim doar la a prezenta activitatea cuiva sau în ce măsură el și-a onorat munca pentru care a fost angajat, ci dorim ca la această întâlnire a noastră să pătrundem dincolo de aceste aspecte nesemnificative și să identificăm lucrarea omului biruit de dragoste de Hristos, de Neam și de Țară.

Aniversarea a 160 de ani de învățământ teologic la Mănăstirea Neamț este doar un motiv de a ne întâlni și a evoca marile personalități ale neamului nostru, ctitori de limbă, cultură și învățământ românesc, promotori ai spiritualității creștine ortodoxe, pentru că nu dorim și nici nu putem să reducem la o perioadă atât de scurtă toată activitatea cărturărească a acestui loc binecuvântat.

Când ne referim la aceste personalități, nu ne gândim doar ca la niște profesori sau elevi care au activat în acest spațiu duhovnicesc, ca la niște oameni care și-au împlinit o oarecare datorie, pentru care ar fi fost și remunerați, ci evocăm spiritul de pionerat, de jertfelnicie, de sfințenie chiar, de înțelegere a lucrurilor în perspectiva propășirii cunoașterii adâncimilor teologiei, a științelor laice, a raporturilor omului duhovnicesc cu Dumnezeu și cu lumea. Nu dorim să ne oprim doar la a prezenta activitatea cuiva sau în ce măsură el și-a onorat munca pentru care a fost angajat, ci dorim ca la această întâlnire a noastră să pătrundem dincolo de aceste aspecte nesemnificative și să identificăm lucrarea omului biruit de dragoste de Hristos, de Neam și de Țară.

Nu facem doar niște afirmații gratuite, deoarece între cei pe care îi vom evoca astăzi, doi sunt înscriși în cer și pe pământ în lista sfinților (Sfântul Paisie Velicicovschi și Sfântul Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul); mulți dintre ei au avut  chemări și slujiri înalte: de părinți duhovnicești recunoscuți în întreaga lume ortodoxă,  patriarhi ai Bisericii, domni ai Moldovei, mitropoliți, episcopi, miniștri și oameni de stat, oameni de cultură, profesori de teologie, protopopi, preoți de parohie, profesori și inițiatori de școală românească. Amintim doar pe câțiva dintre ei: Grigore Țamblac, Gavriil monahul, fiul lui Uric, Teodor Mărișescul, Ghervasie, Mitropolitul Teoctist II Nemțeanul (veacul al XV-lea), dascălii de slavonie, Macarie și Eftimie, ambii egumeni la Neamț, formați în atmosfera cărturărească a acestei mănăstiri, ambii continuatori ai letopisețului moldovenesc,  apoi cei care s-au ostenit cu traduceri din diferite limbi: Macarie, Ilarion, Isaac, Ștefan, Gherontie, Grigorie, Clement și Iosif (în timpul stăreției Sf. Paisie Velicicovschi), Grigorie Dascălul (Mitropolitul Țării Românești, ucenic al Sf. Paisie), Iosif Protopsaltul, Veniamin Costachi (Mitropolitul Moldovei), Eufrosin Poteca, stareții Ilarie și Neonil Buzilă, frații Filaret și Neofit Scriban, domnitorul Grigorie Alexandru Ghica, Mitropolitul Sofronie Miclescu, arhimandriții Antonie Dumbravă și Dionisie Romano, Ierom. Ghenadie Popescu, Sofronie Vârnav, Iosif Gheorghian (viitor arhiereu), Nechifor Sprânceană, arhimandriții și stareții Valerie Moglan și Daniil Ciubotaru, Episcopul Nicodim Munteanu (viitorul patriarh), Episcopul Partenie Ciopron, arhiereii Atanasie Dincă Bârlădeanul, Eugen Laiu Suceveanul, Emilian Antal și Pavel Șerpe Ploieșteanul, marii profesori: Benedict Ghiuș, Nicodim Sachelarie, Petru Pogonat, Petroniu Tănase, Victor Ojog, Andrei Scrima, Sofian Boghiu, Ghenadie Nițoiu, Ștefan Alexe, Mircea Păcurariu, Alexandru Opațchi, Vasile Ignătescu, Ioan Ivan, Mihai Vizitiu și mulți alții.

Așadar ființarea și  dezvoltarea acestei școli până astăzi,  a fost idealul și munca plină de osteneală a stareților și Părinților Mănăstirii Neamț, a directorilor și profesorilor de aici.  Organizarea ei s-a realizat de către mitropoliții Moldovei (pe lângă cei amintiți mai sus remarcăm pe mitropoliții: Nicodim Munteanu, Sebastian Rusan, Justin Moisescu, Teoctist Arăpașu, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în vremea cât a fost Mitropolit și Inaltpreasfințitul  Teofan actualul Mitropolit), care au finanțat nu numai programele școlare și toate cheltuielile legate de administrarea școlii, ci au făcut și mari investiții pentru construirea și întreținerea clădirilor pentru învățământ și internat. O atenție deosebită au acordat acestei școli și patriarhii țării:  Nicodim, Iustinian, Iustin, Teoctist și Preafericitul Părinte Daniel, ca și o parte dintre domnii Țării Moldovei, iar mai nou Statul Român, prin Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar al Județului Neamț în colaborare cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Vînători – Neamț.

Tuturor celor dinaintea noastră, plecați la Domnul, o veșnică și pioasă pomenire, iar celor ce au ostenit, sau sunt  implicați și în prezent în realizarea unui învățământ de înaltă calitate și dăinuirea acestei școli, aleasă mulțumire.

Citește despre: