Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla – drumul spre sfințenie

Documentar

Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla – drumul spre sfințenie

    • Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla
      Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla – drumul spre sfințenie

      Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla – drumul spre sfințenie

Sfânta Tecla, prima muceniță a lui Hristos, originară din Turcia de astăzi, a fost lepădată de familia ei pentru că s-a convertit la Ortodoxie, fiind chiar condamnată la moarte prin ardere, dar Domnul a trimis ploaie, iar sfânta a scăpat, propovăduind Evanghelia.

Născută în cetatea Iconiei, Sfânta Tecla a învățat, pe când avea 18 ani, cuvântul Domnului de la Sfântul Apostol Pavel. Renunțând la logodnicul ei pentru Mirele Ceresc, l-a urmat pe Sfântul Apostol Pavel chiar și în temniță, până când a sosit vremea pătimirii ei, în Antiohia.

Aruncată fiarelor sălbatice și taurilor, Sfânta Tecla a fost izbăvită de Domnul din toate încercările, iar datorită minunii că a rămas teafără, mulți au crezut în Dumnezeu.

Retrasă într-un munte cunoscut cu numele de Vechea Selevchie, în patria ei, a făcut nenumărate minuni. La finalul vieții sale, o piatră s-a despicat și a primit-o, devenindu-i mormânt. Astfel, la 90 de ani a trecut în Împărăția Cerurilor, pe care o avusese ca reper în toate zilele vieții ei.