Sfântul Grigorie Palama vindecă de două ori un copil pentru rugăciunile părinților

Minuni - Vindecări - Vedenii

Sfântul Grigorie Palama vindecă de două ori un copil pentru rugăciunile părinților

    • Catedrala „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic - racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama
      Catedrala „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic - racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Catedrala „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic - racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama / Foto: Pr. Silviu Cluci

Apoi, în somn – o minune! – s-a apropiat de el dumnezeiescul Grigorie. Sfântul, împodobit cu omoforul arhieresc, i-a vorbit cu dragoste celui ce până atunci nu i se rugase si nici nu crezuse. Sfântul Grigorie i-a spus: „Am venit, după cum vezi, fiindcă m-ai chemat.

Era în Tzimiski, Veria, un bărbat nobil și chibzuit, care a început să ducă o viață urâtă, nevrednică de el. Aceasta s-a întâmplat din pricină că mai înainte se alipise de Akindin, dușmanul Sfântului Grigorie, de la care învățase gramatica și alte lucruri. Până la urmă, bărbatul din Tzimiski a băut până la fund paharul cel rău și străin al eresului, făcându-se akindinist. Auzise de multe ori despre multele și marile minuni ale răposatului Arhiepiscop Grigorie din Thessalonic.

De asemenea, auzise despre minunile, învățăturile și harul sfântului pe când se afla la Constantinopol, totuși, multă vreme a rămas nesimțitor la toate aceste sfinte istorisiri. Pe de altă parte, bărbatul din Tzimiski nu era în stare să apere poziția învățătorului său Akindin. Deci, curând și-a schimbat direcția, după ce a primit o binefacere atât trupească cât și duhovnicească de la Sfântul Grigorie, după cum urmează.

Bărbatul din Tzimiski avea un băiețel care s-a îmbolnăvit de o boală gravă ce l-a adus în pragul morții. Nimeni nu mai nădăjduia că băiatul va scăpa cu viață. Adânc întristat, tatăl s-a dus în altă parte a casei ca să nu vadă despărțirea sufletului de trupul fiului său. Singur în odaie, el stătea ghemuit, cu coatele pe genunchi și cu capul sprijinit în mâna dreaptă – cum stau adeseori cei ce jelesc. Atunci, el a început să murmure, zicând că dacă Grigorie era cu adevărat făcător de minuni, cum ziceau toți, și poate da asemenea daruri, atunci să arate aceasta izbăvind copilul de primejdioasa și ucigătoarea boală. Astfel cugeta el plin de adâncă întristare. Căci cu adevărat era mai înclinat să-l pună la încercare pe sfânt decât să se roage pentru mijlocirea lui. După atâta chin și disperare, el a adormit.

Apoi, în somn – o minune! – s-a apropiat de el dumnezeiescul Grigorie. Sfântul, împodobit cu omoforul arhieresc, i-a vorbit cu dragoste celui ce până atunci nu i se rugase si nici nu crezuse. Sfântul Grigorie i-a spus: „Am venit, după cum vezi, fiindcă m-ai chemat.” Atunci, bărbatul din Tzimiski s-a frecat la ochi, s-a trezit și s-a dus la patul fiului său. Acolo a văzut că, prin puterea dumnezeiască, fiul său nu numai că scăpase de moarte, ci era cu totul vindecat de grava lui boală.

Această minune l-a făcut pe bărbatul din Tzimiski să se pocăiască si să se întoarcă la adevărata Biserică Ortodoxă. Tot ca urmare a acestei binefaceri el a aruncat în foc toate scrierile neortodoxe și a mărturisit adevărata Credință, devenind apoi un vestit potrivnic al relei amăgiri a lui Varlaam și Akindin. Curând apoi a adormit întru Domnul.

Nu mult după moartea bărbatului din Tzimiski, același fiu al său a căzut într-o altă boală grea, care iarăși l-a adus aproape de moarte. După ce orice ajutor omenesc s-a dovedit zadarnic, mama copilului a căutat ajutor la fostul lor doctor. Cu multă simțire ea a cerut ajutorul Sfântului Grigorie. Femeia s-a culcat și, fără zăbavă, sfântul s-a înfățișat înaintea ei și a zis: „Nu te teme, femeie, copilul tău nu va muri.” Băiatul s-a însănătoșit deplin, potrivit cuvântului rostit de Sfântul Grigorie, stâlpul Ortodoxiei.

(Viața și nevoințele celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Palama Arhiepiscopul Thessalonicului, Traducere de Constantin Făgețan, Editura Egumenița, Galați, pp. 130-131)

Citește despre: