Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei în iconografie

Iconografie

Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei în iconografie

  • Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei
   Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei
   Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei – Reprezentare iconografică din biserica domnească „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, secolul al XIV-lea / Foto: Pr. Silviu Cluci

Sfântul Chiril al Alexandriei este pictat cu obrazul lat și buzele groase și este puțin neted la față și la frunte. Sprâncenele îi sunt groase, mari și rotunde, iar nasul este coroiat și gros la nări.

Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, este zugrăvit conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna sub chipul unui bătrân cu barba deasă și lungă, despicată în două, pleșuv la frunte și cu părul rar și galben, ușor încărunțit. Are obrazul lat și buzele groase și este puțin neted la față și la frunte. Sprâncenele îi sunt groase, mari și rotunde, iar nasul este coroiat și gros la nări.

Pe cap poartă un acoperământ împodobit cu cruci și în mână ține un pergament desfășurat, pe care sunt scrise cuvintele: „Mai ales pentru Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata și pururi Fecioara Maria”.                 

De obicei, Sfântul Ierarh Chiril este zugrăvit alături de Sfântul Atanasie al Alexandriei, în icoana prăznuirii lor din 18 ianuarie. În cadrul programului iconografic, Sfântul Ierarh Chiril este pictat în registrul din altar, alături de ceilalți sfinți ierarhi, cât și în icoana Sinodului al III-lea Ecumenic de la Efes, alături de ceilalți Sfinți Părinți, șezând pe scaune lângă împăratul Teodosie al II-lea.

Pentru că unele biserici poartă hramul Sfântului Chiril, chipul acestuia mai este zugrăvit și în registrul icoanelor împărătești (icoana hramului) de pe catapeteasmă. Un alt loc unde sfântul este zugrăvit după rânduiala lui Dionisie din Furna este trapeza. Aici el ține în mâna înscrisul: „Cei ce leapădă armele postirii de la îmbuibarea pântecelui primesc împiedicare”.

Citește despre: