Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

Arhiepiscopia Iaşilor

Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Foto: Adrian Sârbu

   Foto: Adrian Sârbu

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Foto: Adrian Sârbu

   Foto: Adrian Sârbu

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Foto: Adrian Sârbu

   Foto: Adrian Sârbu

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Foto: Adrian Sârbu

   Foto: Adrian Sârbu

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

  • Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”
   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

   Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu, la „împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească”

Vrednicul de pomenire părinte arhimandrit Justin Pârvu a fost astăzi pomenit la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa (10 februarie 1919). La Mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț a fost oficiată slujba Parastasului pentru marele duhovnic, la care au participat câteva mii de credincioși din întreaga țară. Slujba de pomenire, precum și Sfânta Liturghie care a precedat-o, au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Tot în această după-amiază, în localitatea Petru Vodă, a fost sfințită o troiță înălțată pentru comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul celor ce s-au jertfit în aceste locuri pentru înfăptuirea României Mari.

 

Mulțime de credincioși au fost prezenți duminică, 10 februarie 2019 la Mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț. În această zi, s-a împlinit 100 de ani de la naşterea marelui duhovnic român, arhimandritul Justin Pârvu. Părintele a fost unul dintre cei mai remarcabili pătimitori ai închisorilor din perioada comunistă, suferind 16 ani de temniță. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Au slujit alături de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei numeroși preoți de mir, precum și stareți de la mănăstirile din zona Moldovei.

După citirea Evangheliei, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un bogat cuvânt de învăţătură, în care a conturat chipul părintelui Justin Pârvu, un chip al creștinului desăvârșit: „Oare a fost ceva mai de preț pentru părintele Justin decât apartenența sa la Biserica lui Hristos? A fost ceva mai scump și un cer pentru care să lupte cu mai multă ardoare decât propovăduirea învățăturii Bisericii, conștiința că el aparține acesteia, că este mădular al ei, că este ramură binecuvântată altoită pe trupul Bisericii lui Hristos? Dacă apartenența părintelui Iustin la Biserica lui Hristos este prima sa convingere în legătură țelul vieții acesteia pe pământ întru dobândirea Împărăției Cerurilor, apartenența sa la poporul lui Dumnezeu și la România este, de asemenea, o constantă permanentă, de o valoare foarte adâncă și cuprinzătoare. Părintele Iustin a afirmat de nenumărate ori că acest popor român, în ciuda multor slăbiciuni și păcate, este poporul lui Dumnezeu, este grădina Maicii Domnului și în interiorul acestui popor el își găsește apartenența, identitatea și, cum o numește el, «profesiunea de român»”.

A urmat slujba de pomenire, desfășurată în biserică dar și la mormântul părintelui Justin. În cadrul slujbei de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la trecerea în veșnicie a arhimandritului Justin Pârvu, mesaj din care vă prezentăm un fragment: „Comemorarea Părintelui Justin, la împlinirea unui centenar de la nașterea sa pământească, este o datorie și o binecuvântare în același timp. Datoria este să ne amintim de înaintașii noştri, cum spune Sfântul Apostol Pavel: Aduceţi-«vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7). Iar binecuvântarea vine din întâlnirea cu cel pomenit în și prin rugăciune, dar şi prin evocările care se fac cu acest prilej, spre a întări și încuraja pe cei care au nevoie de sfat şi povăţuire duhovnicească. Aşadar, ne amintim în acest moment de Părintele Arhimandrit Justin Pârvu ca de un adevărat luptător pentru credință, pentru dreptate, dar și un adevărat monah, a cărui preocupare principală a fost rugăciunea, la care s-au adăugat lucrul mâinilor, postul și ascultarea duhovnicească. Felicităm pe organizatorii acestui eveniment duhovnicesc, în primul rând pe Părintele Stareţ Hariton Negrea, care astăzi aniversează 20 de ani de la primirea hirotoniei întru ieromonah, pe toţi vieţuitorii din obştea Mănăstirii Petru Vodă, precum şi pe toţi credincioşii pelerini care vin cu evlavie la această mănăstire, ctitorie a Părintelui Justin Pârvu! Cu sentimente de preţuire şi recunoştinţă pentru lucrarea rodnică şi îndelungată a Părintelui Justin Pârvu în ogorul Bisericii, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să aşeze sufletul său împreună sfinţii, iar obştii monahale şi tuturor ucenicilor lui să le dăruiască sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!”.

Tot în această după-amiază, în localitatea Petru Vodă din județul Neamț a fost sfințită o troiță înălțată pentru comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul celor ce s-au jertfit în aceste locuri pentru înfăptuirea României Mari. Slujba a fost oficiată de IPS Părinte Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care la final le-a vorbit celor prezenți despre semnificația și importanța Sfintei Cruci.

Citește despre: