Tot omul să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar

Pateric

Tot omul să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar

    • Tot omul să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar
      Tot omul să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar

      Tot omul să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar

Oamenii care poartă cu mândrie jugul dreptății și nu s-au smerit ca să se îndrepteze pe sine și să călătorească pe calea cea smerită a lui Hristos rămân afară de Împărăția lui Dumnezeu.

Zis-a avva Daniil: ne-a povestit nouă avva Arsenie ca pentru el – deși poate chiar el era – că șezând un bătrân în chilia sa i-a venit un glas zicând: vino și îți voi arăta lucrurile oamenilor. Și sculându-se, a ieșit și l-a dus pe el într-ul loc și i-a arătat un etiopian tăind lemne și făcând o povară mare și acela se căznea să o ridice, dar nu putea. Și în loc de a mai lua dintr-însa, el mergând mai tăia lemne și adăuga peste povară. Și aceasta o făcea vreme îndelungată.

Și mergând puțin mai înainte, iarăși i-a arătat lui un om stând lângă un lac și scoțând apa dintr-însul și turnând-o într-un jgheab găurit, din care curgea iarăși în lac.

Și i-a zis lui iarăși: vino să-ți arăt altul. Și a văzut un templu și doi oameni călări pe cai ținând o prăjină de-a curmezișul, unul împotriva altuia. Și voiau să intre prin ușă și nu puteau, pentru că era prăjina de-a curmezișul și nu s-a smerit nici unul pe sine înapoia celuilalt, ca să întoarcă prăjina de-a dreptul și pentru aceasta au rămas afară de ușă.

Și bătrânul a zis: aceștia sunt oamenii care poartă cu mândrie jugul dreptății și nu s-au smerit ca să se îndrepteze pe sine și să călătorească pe calea cea smerită a lui Hristos. Pentru aceasta și rămân afară de Împărăția lui Dumnezeu. Iar cel ce tăia lemne, este omul cel întru multe păcate, care în loc de a se pocăi, adaugă alte fărădelegi la păcatele sale. Și cel ce scotea apă, este omul cel care face lucruri bune, dar pentru că are întru dânsele amestecare rea, cu aceasta a prăpădit și lucrurile cele bune ale sale. Deci, tot omul trebuie să fie treaz la lucrurile sale, ca să nu se ostenească în zadar.

(Patericul, ediția a IV-a revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 20)