Trapeza Mănăstirii Vatoped

Locuri de pelerinaj

Trapeza Mănăstirii Vatoped

    • Trapeza Mănăstirii Vatoped
      Trapeza Mănăstirii Vatoped (Foto: asceticexperience.com)

      Trapeza Mănăstirii Vatoped (Foto: asceticexperience.com)

Clădirea mare care se află în fața katholikonului Mănăstirii Vatoped este trapeza.

Trapeza a fost zidită la începutul secolului al XII-lea de către împăratul Alexie I Comneanul (1081-1118), după modelul celei de la Mănăstirea Lavra. Cele treizeci de mese sunt ale trapezei din marmură, în formă de potcoavă și, potrivit tradiției, au fost aduse de la Mănăstirea Studion din Constantinopol.

Vechea pictură a trapezei a fost executată între 1197 și 1198, în timpul domniei lui Alexios al III-lea Anghelos (1195-1203), prin dărnicia marelui jupan sârb Ștefan Nemanja și a fiului său, Sfântul Sava. Astăzi se mai păstrează în patrimoniul mănăstirii doar un fragment de frescă.

Clădirea a fost refăcută la 1785, „cu cheltuiala monahului Macarie de la Galatista” și repictată un an mai târziu. Actualele fresce ale construcției datează din 1786.

Citește despre: