Trapeza Mănăstirii Dionisiu

Locuri de pelerinaj

Trapeza Mănăstirii Dionisiu

    • Trapeza Mănăstirii Dionisiu
      Trapeza Mănăstirii Dionisiu / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Trapeza Mănăstirii Dionisiu / Foto: Pr. Silviu Cluci

După rânduiala athonită, trapeza Mănăstirii Dionisiu se află în faţa Katholikonului, în aripa de sud.

Trapeza are forma literei T. Partea paralelă cu Katholikonul este cea mai veche, iar partea sudică a fost adăugată în 1568, cu cheltuiala voievodului Alexandru Lăpuşneanu şi a soţiei sale, Ruxandra. Trapeza este pictată în întregime, iar pe peretele dinspre răsărit se află două scene mari (1603): prima înfățișează soborul Celor fără de trup şi căderea lui Lucifer, iar a doua ‒ Scara Raiului, care aminteşte de lucrarea omonimă a Sfântului Ioan Scărarul.

În faţa trapezei se întinde un coridor acoperit, care ajunge până în pronaosul bisericii. Este pictat cu diferite scene, printre care 21 scene din Apocalipsa Sfântului Ioan, ce constituie cel mai vechi şi mai complet ciclu de reprezentări ale acestui subiect în tot Răsăritul Ortodox.

(Foto) Acasă la Sfântul Nifon al Constantinopolului – Mănăstirea Dionisiu, Athos

Citește despre: