Trei gropi în care și-ar dori diavolul să cădem

Cuvinte duhovnicești

Trei gropi în care și-ar dori diavolul să cădem

    • Trei gropi în care și-ar dori diavolul să cădem
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Aceasta este osteneala noastră până ce focul dragostei dumnezeiești va fi aprins pe altarul inimii noastre.

Trei sunt gropile pe care ni le sapă demonii când voim să ne ducem viața potrivit voinței lui Dumnezeu.

În primul rând, se luptă pentru a ne împiedica să facem binele.

Nereușind într-acest chip, în cel de-al doilea rând, ei se străduiesc să ne determine ca tot ce săvârșim să facem împotriva voii lui Dumnezeu.

Iar când furii nu și-au putut realiza nici acest plan, atunci se furișează în sufletul nostru, lăudându-ne pentru aceea că toată viața noastră e după placul lui Dumnezeu.

Vrăjmașa celei dintâi viclenii diavolești este grija și amintirea de moarte; a celei de-a doua, ascultarea și umilința; a celei de-a treia, neîncetata defăimare de sine.

Aceasta este osteneala noastră până ce focul dragostei dumnezeiești va fi aprins pe altarul inimii noastre.

(Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului, Editura Amarcord Timișoara, 2000, p. 407)

Citește despre: