Vederea sufletească şi trupească

Cuvinte duhovnicești

Vederea sufletească şi trupească

    • Vederea sufletească şi trupească
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Trupul vede prin ochi; iar sufletul prin minte.

Trupul vede prin ochi; iar sufletul prin minte. Și precum trupul fără ochi e orb şi nu vede soarele, care luminează tot pământul şi marea, nici nu se poate bucura de lumină, aşa şi sufletul, dacă nu are minte bună şi vieţuire cuvioasă, este orb şi nu înţelege pe Dumnezeu, Făcătorul şi binefăcătorul tuturor, şi nu-L preamăreşte, nici nu va putea să se bucure de nestricăciunea Lui şi de bunurile veşnice.

(Filocalia, volumul I, Tradusă din greceşte de Pr. Stavr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutul de arte grafice "Dacia Traiană", Sibiu, 1947, p.37)