Întoarcerea în casa tatălui

Să ne întoarcem și noi în casa Tatălui, / Fraților și să nu mai devenim robi ai dorinței, / Pentru acest pământ vremelnic / Căci adevărata noastră cetate este în Rai.

Iacov și-a scos oile

Și le-a adus în casa tatălui său;

În această venire acasă se poate afla

Un simbol de către cei cu discernământ,

Și o pildă de către cei cu rațiune:

Să ne întoarcem și noi în casa Tatălui,

Fraților și să nu mai devenim robi ai dorinței,

Pentru acest pământ vremelnic

Căci adevărata noastră cetate este în Rai.

Cu adevărat binecuvântată este acel om

Care a văzut pe cei dragi ai săi în mijlocul său.

(Sfântul Efrem Sirul, Imnele raiului. 14.7, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

Ultimele din categorie