Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă?

Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuință.

S-au dus oarecari fraţi la avva Antonie şi i-au zis lui: spune-ne nouă cuvânt, cum să ne mântuim? Zis-a lor bătrânul: aţi auzit Scriptura? Bine vă este vouă. Iar ei au zis: voim să auzim şi de la tine, părinte. Şi a zis lor bătrânul: zice Evanghelia: de te va lovi cineva peste faţa cea dreaptă a obrazului, întoarce-i lui şi pe cealaltă. Zis-au lui: nu putem face aceasta. Zis-a lor bătrânul: de nu puteţi întoarce şi pe cealaltă, măcar pe aceea una s-o suferiţi. Zis-au lui: nici aceasta nu putem. Zis-a bătrânul: dacă nici aceasta nu puteţi, nu daţi în locul aceluia ce aţi luat. Şi au zis ei: nici aceasta nu putem. Deci, zis-a bătrânul, ucenicului său: fă-le puţină fiertură căci sunt neputincioşi. Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuință.

(Patericul, Alba Iulia, 1997, p.11)

Ultimele din categorie