Mai mult decât îndeletnicirea cu stihurile, iubeşte în rugăciune mătăniile

Să nu socoteşti nelucrare ieşirea din sine (extazul) a rugăciunii neîmprăştiate, adunate şi îndelungate, pentru motivul că ai lăsat psalmii. Şi mai mult decît îndeletnicirea cu stihurile, iubeşte în rugăciune mătăniile. Căci când acestea te ajută, ţin locul slujirii.

Să nu socoteşti nelucrare ieşirea din sine (extazul) a rugăciunii neîmprăştiate, adunate şi îndelungate, pentru motivul că ai lăsat psalmii. Şi mai mult decît îndeletnicirea cu stihurile, iubeşte în rugăciune mătăniile. Căci când acestea te ajută, ţin locul slujirii. Şi când în această slujire ţi se dă darul (harismă) lacri­milor, să nu socoteşti desfătarea adusă de ele ca o ne­lucrare. Căci în harul lacrimilor stă plinătatea rugă­ciunii.

În timpul cînd cugetarea ta e împrăştiată, stăruie mai mult în rugăciune şi în citire.

Dar nu orice scri­ere e de folos. 
Iar mai mult decît faptele, iubeşte li­niştea
Preţuieşte citirea, de e cu putinţă, mai mult decît starea în picioare. Căci aceasta este izvorul ru­găciunii curate
 
Deci nu te lenevi nicidecum, ci adună-te cu trezvie din împrăştiere. Căci rădăcina vieţui­rii este psalmodierea
 
Dar cunoaşte şi aceasta: că fap­tele trupului folosesc mai mult decît cântarea de sti­huri cu împrăştiere. Iar întristarea cugetului e mai de preţ decît osteneala trupului
 
În vremea trândăviei, trezeşte-te şi mişcă-ţi puţin râvna. Căci aceasta deşteaptă mult inima şi încălzeşte gîndurile sufletului
 
În vremea trândăviei, iuţimea ajută firii, contrar poftei. Căci ri­sipeşte răceala sufletului. Iar trîndăvia obişnuieşte să vină asupra noastră din aceste pricini: fie din îngreunarea pântecelui, fie din multa lucrare.
 
(Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, Cuvântul 34 - Despre mătănii şi despre altele)

Ultimele din categorie