Biblioteca Mănăstirii Iviron

În curtea Mănăstirii Iviron, în partea de apus, lângă trapeză, se află bogata bibliotecă a mănăstirii.

Biblioteca Mănăstirii Iviron cuprinde în jur de 2.000 de manuscrise şi 15 pergamente liturgice. 123 de codice sunt pe pergament, iar celelalte sunt de mătase sau de hârtie. 100 de codice sunt în georgiană, dintre care unul conţine cel mai vechi manuscris al Limonariului lui Ioan Moshu.

O serie de hrisoave ce s-au păstrat până astăzi la această mănăstire atestă dărnicia domnitorilor români şi grija lor pentru prosperitatea aşezămintelor monahale de la Muntele Athos.

Dintre manuscrisele şi cărţile rare, amintim un Liturghier (manuscris), scris şi împodobit de episcopul Luca al Buzăului la 1616. Textul în limba greacă prezintă iniţiale şi frontispicii ornate în aur şi culori. Tot aici citim o însemnare de donaţie către Mănăstirea Iviron, de la voievodul Radu Mihnea. Mai găsim o Evanghelie scrisă şi împodobită de acelaşi episcop Luca al Buzăului, la 1624, cu cheltuiala marelui vistier Hrizea. Textul în limba greacă prezintă miniaturi reprezentând evangheliştii, frontispicii şi iniţiale ornate în aur şi culori.

În biblioteca Ivironului se păstrează lucrarea lui Petru Movilă, intitulată Mărturie ortodoxă a credinţei Bisericii soborniceşti şi apostoleşti de Răsărit, tipărită de Antim Ivireanul la Snagov, în 1699. O altă carte rară este Geografia veche şi nouă, scrisă de Meletie, mitropolitul Atenei, tipărită la Veneţia, în 1728. Această lucrare cuprinde şi o descriere a Ţărilor Române.

De la același autor

Ultimele din categorie