Biblioteca și Arhiva Mănăstirii Sfântul Sava – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Biblioteca și Arhiva Mănăstirii Sfântul Sava – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Biblioteca și Arhiva Mănăstirii Sfântul Sava – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Mergem în marea bibliotecă a Mănăstirii Sfântul Sava.

Pe lângă numeroasele manuscrise, unele de peste un mileniu, ni se prezintă și câteva cărți de cult tipărite la Mănăstirile Snagov și Cetățuia – Iași, în limbile greacă și arabă. Aceste cărți au fost aduse aici din Țările Române, probabil de cei doi patriarhi Dositei și Hrisant, care au pribegit un timp prin Moldova și Muntenia, la sfârșitul secolului XVII și începutul secolului XVIII.

Se află în bibliotecă și câteva manuscrise și cărți românești tipărite în secolul XIX la Neamț, Iași, București și Buzău, ajunse în posesia Mănăstirii Sfântul Sava prin călugării români nevoitori în Țara Sfântă, care s-au săvârșit aici. Aceste manuscrise și cărți cer cu timpul o cercetare amănunțită.

Trebuie să amintim că între anii 1938-1947 a fost bibliotecar al Mănăstirii Sfântul Sava Cuviosul Ioan Iacob, călugăr moldovean cu metania din Mănăstirea Neamț, fapt care ne bucură și onorează Biserica și monahismul românesc.

Mănăstirea Sfântul Sava păstrează în arhiva sa numeroase acte de danie și hrisoave românești în elină și slavonă, prin care primeau ajutoare în bani și obiecte de la domnii și ierarhii români. De asemenea, păstrează pagini de corespondență din secolele XVIII-XIX pe care marea lavră le întreținea cu țările noastre, cu Mănăstirea Sfântul Sava din Iași și cu alte mănăstiri și oameni de seamă români. Numai o cercetare amănunțită a acestor acte de danie, hrisoave și corespondențe va putea stabili exact conținutul și valoarea lor documentară.

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 260-261)

Citește despre: