Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

Locuri de pelerinaj

Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

  • Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai
   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

  • Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai
   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

  • Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai
   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

   Biserica Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Sinai

Centru al vieții din mănăstire, biserica „Schimbarea la Față” de la poalele Muntelui Sinai are cinci paraclise laterale, iar în sfântul altar se păstrează moaștele Sfintei Ecaterina.

Biserica Mănăstirii Sfânta Ecaterina a fost construită odată cu zidurile mănăstirii de arhitectul Ştefan de Aila. Temeliile au fost puse în 542 d. Hr., iar după nouă ani lucrarea a fost încheiată.

Biserica este o clădire din granit, în stil bazilical cu trei părți interioare (pronaos, naos și altar) separate de coloane masive şi cu acoperişul din lemn. Capitelurile coloanelor navei sunt sculptate în stil corintic. Pe fiecare coloană există o icoană, care reprezintă sfinții unei luni, iar mai sus, în interiorul unei mici racle din granit sigilată cu semnul crucii, se află sfintele moaște ale acelorași sfinți. Bazilica are cinci paraclise laterale, iar capătul vestic este flancat de turnuri. Mai vechea biserică a Sfântului Rug a fost încorporată în clădire.

Biserica mănăstirii a suferit puţine schimbări de pe vremea fondatorului ei. Pereții, coloanele, acoperișul din lemn, mozaicul și inscripțiile sunt din timpul lui Iustinian. Marele său portal de la vest este încă închis cu uşa din lemn de cedru, veche de 1400 de ani, care funcţionează perfect, stând în cuiele şi balamalele ei iniţiale. Acoperişul de lemn al navei, de asemenea din secolul al VI-lea, stă sprijinit pe grinzi care poartă inscripţii ce îi menţionează pe „preaevlaviosul nostru împărat” Iustinian şi pe „răposata împărăteasă” Teodora. Absida sa este decorată cu un uriaș mozaic comandat de Împăratul Iustinian, care îl reprezintă pe Iisus Hristos în timpul slăvitei Sale Schimbări la Față, însoțit de cei doi profeți și de cei trei ucenici care au fost de față la aceasta. În sfântul altar se află moaștele ale Sfintei Ecaterina.

Fiind centrul vieții din mănăstire, bazilica Schimbării la Faţă este locul unde se slujește cel mai adesea Sfânta Liturghie.

(Foto) Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Sinai – locul de unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise