Prorocia Sfântului Iov despre Mănăstirea Poceaev

În perioada tâlhăreştii Uniaţii din părţile Ruteniei şi Galiţiei, Mănăstirea Poceaev nu a rezistat împotriva uniaţilor şi, în anul 1720, a fost luată de la dreptcredincioşi, aici fiind aduşi monahii uniaţi din ordinul basilienilor.

Cu mult timp înainte, Preacuviosul Iov proorocise că Mănăstirea Poceaev va întâmpina multe necazuri. Un eveniment important, niciodată trecut cu vederea din letopiseţul mănăstirii, este următorul:

În perioada tâlhăreştii Uniaţii din părţile Ruteniei şi Galiţiei, Mănăstirea Poceaev nu a rezistat împotriva uniaţilor şi, în anul 1720, a fost luată de la dreptcredincioşi, aici fiind aduşi monahii uniaţi din ordinul basilienilor. Mănăstirea s-a aflat sub stăpânirea uniaţilor până în anul 1831. În acel an, monahii basilieni de la Poceaev, din pricina purtării lor rele din timpul răzvrătirii poloneze şi a aţâţării poporului la răzvrătire, au fost îndepărtaţi din Mănăstirea Poceaev la porunca adormitului întru Domnul împărat Nicolae Pavlovici, iar mănăstirea a fost redată ortodocşilor.

Primul întâistătător al Mănăstirii Poceaev, după revenirea mănăstirii în mâinile dreptcredincioşilor, a fost Preasfinţitul Episcop Ambrozie al Volîniei, care a ales ca reprezentant al său pe protoiereul de Kremeneţki, Grigorie Rafalski (mai apoi Înaltpreasfinţia Sa Antonie, Mitropolit de Novgorod şi Sankt-Petersburg).

(Sfântul Iov de la Poceaev, Viața. Cuvinte de învățătură. Acatistul, Editura Cartea Ortodoxă & Sophia, București, 2008, p. 20)

Ultimele din categorie