Minuni ale Sfântului Cosma Etolianul (I)

Întreaga viaţă a Sfântului Cosma este o minune. De la vârsta de nouăsprezece ani a călătorit pe jos, fără trăsuri şi animale, prin toată Grecia şi nu numai. Minune este faptul că a întemeiat, după mărturia pururea-pomenitului arhimandrit Haralambie Vasilopulos, două sute cincizeci de şcoli greceşti şi o mie două sute de şcoli primare. Minuni sunt multele sale proorocii, dintre care cele mai multe s-au împlinit după literă, iar celelalte urmează să se împlinească în viitorul apropiat.

Prima minune după mucenicia sa este minunata descoperire a trupului său. Părintele Marcu a găsit în râul Apsos moaştele sale stând în picioare.

A doua minune este că la şase zile după moartea sa, când a fost săvârşită înmormântarea, trupul său era nestricat şi răspândea mireasmă.

A treia minune de după moartea sa mucenicească a fost vindecarea unei femei demonizate, care în vremea înmormântării era de faţă şi când a văzut Sfintele Moaşte s-a tămăduit. Demonul a ieşit şi femeia s-a izbăvit de el pentru totdeauna.

Tot in timpul înmormântării, Sfântul a săvârşit încă o minune: l-a pedepsit pe unul dintre călăii săi. Acel necredincios şi lipsit de pocăinţă, în ceasul înmormântării, şi-a pus pe cap camilafca Sfântului Cosma şi râdea dispreţuitor, bătându-şi joc de el. îndată însă Dumnezeu l-a pedepsit. Ticălosul rob al lui Kurt paşa s-a îndrăcit, s-a dezbrăcat de haine şi a început să strige că el l-a omorât pe Sfânt. După aceasta, sângerosul Kurt paşa l-a închis în temniţă pe ucigaşul îndrăcit, unde ticălosul şi-a dat sufletul în cel mai rău chip.

(Constantin V. Triandafillu, Sfântul Cosma Etolianul – Viaţa şi învăţăturile, traducere de Ieroschim. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2010, pp. 201-202)

Ultimele din categorie