Vorbirea deșartă ascunde semințele tuturor patimilor

Pateric

Vorbirea deșartă ascunde semințele tuturor patimilor

    • statuie care ține fața în palmă
      Vorbirea deșartă ascunde semințele tuturor patimilor

      Vorbirea deșartă ascunde semințele tuturor patimilor

Alungă departe de tine duhul multei grăiri, că în el sunt tăinuite seminţele tuturor patimilor: acolo e minciuna, acolo e obrăznicia, acolo sunt osândirea şi clevetirea, acolo e vorbirea spurcată şi nebunească.

În lume este aşa de răspândit răul, iar păcatul este atât de obişnuit, încât multe păcate nu mai sunt socotite drept păcate, şi mai ales osândirea.

Limba celui ce osândeşte este mai rea ca iadul, că iadul primeşte doar pe cei răi, iar limba mănâncă şi pe cei răi, şi pe cei buni. (...)

Alungă departe de tine duhul multei grăiri, că în el sunt tăinuite seminţele tuturor patimilor: acolo e minciuna, acolo e obrăznicia, acolo sunt osândirea şi clevetirea, acolo e vorbirea spurcată şi nebunească.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 165-166)