5 definiții de la Sfântul Diadoh

Cuvinte duhovnicești

5 definiții de la Sfântul Diadoh

    • Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Definiția cunoștinței: a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu.

Credință, nădejde, răbdare, neiubire de arginți, cunoștință

1.    Definiția credinței: cugetare nepătimașă despre Dumnezeu.

2.    Definiția nădejdii: călătoria minții spre cele nădăjduite.

3.    Definiția răbdării: stăruința neîncetată de a vedea cu ochii înțelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut.

4.    Definiția neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, așa cum vrea cineva să aibă.

5.    Definiția cunoștinței: a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu.

(Sfântul DiadohFilocalia vol 1, Editura Dacia Traiana, Sibiu, 1947, p. 334)

Citește despre: