Simpozion internaţional Întâlnirea cu Duhovnicul – Părintele Dionisie de la Colciu (1909-2004)

9 Noiembrie 2015 16:18 Educaţie

Mitropolia Moldovei și Bucovinei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iași vă invită în perioada 12-14 noiembrie 2015, la Simpozionul internațional cu tema Întâlnirea cu Duhovnicul – Părintele Dionisie de la Colciu (1909-2004), ce va avea loc la Iaşi și Mănăstirea Neamţ.

Programul, pe scurt, al evenimentului:
 

Joi, 12 noiembrie

17.00-19.00: Deschiderea Simpozionului (Aula „Mihai Eminescu”, Iaşi) – cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan - Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

 

Vineri, 13 noiembrie

10.00-13.00: SESIUNEA I (Centrul Providența)

Din program:

Monah Maxim Iviritul, Experienţe duhovniceşti ale Părintelui Dionisie, ieromonahul de la Chilia Colciu din Sfântul Munte Athos

Ierom. Dionisie (Chilia ”Sfântul Gheorghe”- Colciu, Athos), Bătrânul Dionisie, stareţul meu

Ierom. Nifon Vatopedinul, Bătrânul Dionisie așa cum l-am cunoscut

Pr. prof. dr. Ioan Teşu, Sfaturi și îndemnuri duhovnicești ale Părintelui Dionisie de la Colciu, pentru lumea și omul contemporan

 

18.30-20.00: SESIUNEA a II-a (Centrul Cultural „Sf. Paisie”- Neamț)

Din program:

Ierom. Antipa (Chilia ”Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana”- Kareia, Athos), Ieromonahul Dionisie Aghioritul de la Colciu ca duhovnic

Arhim. Melchisedec (Mănăstirea Lupşa), Părintele Dionisie – chipul smerit al nevoitorului contemporan

 

Sâmbătă, 14 noiembrie

9.30-12.30: SESIUNEA a III-a (Centrul Cultural „Sf. Paisie”)

Din program:

Monahul Nicodim (Mănăstirea Sf. Pavel, Athos), Vizitele Ieromonahului  Dionisie de la Chilia ”Sfântul Gheorghe” Colciu la Sfânta Mănăstire a ”Sfântului Pavel”                

Ierom. Ignatie (Chilia Sf. Ipatie, Athos), Simplitate, sinceritate si bărbăţie duhovnicească în viaţa şi învăţătura Stareţului Dionisie                                                                                  

Ierom. Damaschin Gritoriatul, Mărturia Părinților aghioriți greci și români despre Gheronda Dionisie                                                                                               

Monah Gherasim Prodromitul, Act de referință  închinat Cuviosului Părinte  ce a fost printre noi, Ieroschimonahul Dionisie

Virgil Vlăescu, Stareţul Dionisie – duhovnic între acrivie şi iconomie

 

16.00-17.30: SESIUNEA a IV-a (Centrul Cultural „Sf. Paisie”)

Din program:

Bousias Haralambos, Preacuviosul Părinte Dionisie de la Colciu - călăuzitor duhovnicesc - așa cum l-am cunoscut

Ion Minoiu, Despre cântare, tipic şi stare lăuntrică potrivită slujirii bisericeşti în lumina cuvintelor duhovniceşti ale Stareţului Dionisie de la Colciu         

Priveghere pentru Sfântul Paisie de la Neamţ

Ultimele din categorie