Așa cum pentru fiecare boală există leac, la fel și pentru fiecare păcat există pocăința

Cuvinte duhovnicești

Așa cum pentru fiecare boală există leac, la fel și pentru fiecare păcat există pocăința

    • Așa cum pentru fiecare boală există leac, la fel și pentru fiecare păcat există pocăința
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Să ne întoarcem grabnic la Preamilostivul Dumnezeu. Să nu deznădăjduim pentru păcatele noastre grele și nenumărate. Deznădăjduirea este cea mai mare bucurie a diavolului.

Când ne pocăim sincer pentru păcatele noastre și ne întoarcem la Hristos cu toată inima, atunci Acela se bucură, face praznic și-i cheamă pe toți îngerii spre a le arăta drahma regăsită, adică icoana Lui împărătească. O ia pe umeri pe oaia rătăcită și o duce înapoi la Tatăl Său. Dumnezeu așează sufletul celui pocăit să locuiască în locașul celor binecuvântați, împreună cu aceia care niciodată nu s-au depărtat de Acesta.

Așadar să ne întoarcem grabnic la Preamilostivul Dumnezeu. Să nu deznădăjduim pentru păcatele noastre grele și nenumărate. Deznădăjduirea este cea mai mare bucurie a diavolului. După Sfânta Scriptură, este păcat de moarte: „Dacă moliciunea și trândăvia nu-ți vor sta împotrivă, scrie Sfântul Varsanufie, trebuie să te minunezi și să-L slăvești pe Dumnezeu pentru faptul că din păcătos te-a făcut drept”.

Pocăința este, printre altele, și faptul de a nu repeta păcatul. Așa cum pentru fiecare boală există leac, la fel și pentru fiecare păcat există pocăința.

Ia-o deci pe calea pocăinței fără șovăieli. Aceasta va mijloci pentru tine înaintea lui Dumnezeu.

(Un serafim printre oameni – Sfântul Serafim de Sarov, traducere din limba greacă Cristian Spătărelu, Editura Egumenița, 2005, p. 334)